Zaiga Pūce, Ivars Balodis, Annija Kļaviņa / Autori