Gojko Mitičs

Tā sauktā plaģiātu lieta uzmanības lokā nokļuva pēc Paula Bankovska raksta "Ar Kantu Pārdaugavā" (Rīgas Laiks, 2009. g. marts; pieejams arī audio versijā). Nedaudz vēlāk parādījās "Morālais likums un tā oriģināls" (Satori), kurā Pauls jau sniedza daudz plašāku ieskatu pāris VFF (Vēstures un filozofijas fakultātes) profesoru veikumā: