\\Video

Izsalkusi kaijā vienā paņēmienā aprij ābola pīrāgu