Komentāri / VAKARA ZIŅAS. Mūzika sacensību garam un emocionālajai izaugsmei