"Praktiskā Astroloģija"

21.okt
Viņa teic, ka nodarbojas ar metamineraloģiju. Tā ir unikāla pieeja pašattīstībai caur minerālu pasauli. Jo kad dzīve izdodas un esi laimīgs, tu piepildi ar savu laimi tuvinieku sirdis un tādā veidā sniedz šo laimes sajūtu pasaulei. Tagad viņa ne tikai darina rotas, bet iepazinusi arī minerālu būtību. Ir sakrājusi zināšanas, kurās dalās ar citiem, spēj atpazīt viltojumus, kas arī bija pirmais pamudinājums sākt pētīt un pievērsties brīnumainajai minerālu pasaulei. INGAI DEMČUKAI piemīt pamatīgums – ja pētīt, tad dziļi un līdz pašiem pamatiem. Kā jau cilvēkam, kura piedzimšanas brīdī Saule atradusies Vērša zīmē.
 
20.okt
Ķīniešu astroloģijas zinātāja Līga Pommere stāsta, kā savaldīt četrus ķīniešu horoskopa dzīvniekus, kuri mums katram piešķirti dzimšanas brīdī un atbilst dzimšanas gadam, datumam, mēnesim un stundai, un kuri mēdz satrakoties nelabvēlīgos dzīves periodos. Viņa uzskata, ka cilvēkam ir labi zināt, kāds periods dzīvē ir pašlaik un kad tas mainīsies, jo nekas nav mūžīgs – arī gadalaiki mijas, un saltā ziema neilgst 12 mēnešus gadā. Tāpat cilvēka dzīvē ir miera, veiksmes, aktīvas darbības gadi un ir melnās strīpas.
 
19.okt
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
18.okt
Kā gan visvarenais, zinošais un žēlīgais Dievs varēja radīt tik aplamu pasauli, ka tajā pat ar zināšanām par nākotni nepietiek, lai astrologi vai burvji kļūtu par valdniekiem vai vismaz par bagātniekiem?
 
17.okt
Daudziem droši vien liktos jauki paskatīt bērna dzimšanas karti un ieraudzīt – ooo, būs ģēnijs! Bet tā nav. Joprojām astroloģijā tiek lauzti šķēpi par to, vai ģenialitāti iepriekš jau var ieraudzīt dzimšanas kartē, kādi rādītāji varētu būt īstie un vai vispār tas izdarāms? Teorijas ir visdažādākās – no klasiski astroloģiskām līdz individuāliem brīnumainiem secinājumiem; no zinātniskām līdz dziļi ezoteriskām. Bet skaidrs ir tas, ka pa īstam joprojām nekas nav skaidrs.
 
16.okt
Izmantoti materiāli no: https://umbrella.green, cluber.com
 
15.okt
Nebūs daudz pārspīlēts, apgalvojot, ka Tibetas budistu garīgais līderis, XIV dalailama mūsdienās ir ieguvis teju vai šovbiznesa zvaigznes statusu. Uz viņa lekcijām plūst cilvēki, kuriem par budismu ir tikai attāla nojausma, viņu par savējo uzskata gados jauni ļaudis, ar viņu tiekas tās amatpersonas, kas nebaidās no Ķīnas valdības dusmām, jo oficiālā Pekina turpina iztēlot trimdā padzīto dalailamu kā «bīstamu separātistu». Bet viņš pats savos gados saglabājis itin labu fizisko formu un laiku pa laikam pārsteidz žurnālistus ar izteikumiem, par kuriem nav skaidrs – tie domāti nopietni vai tomēr kā joks.
 
13.okt
Kas ir īs­ta mī­les­tī­ba? Kā­pēc tā ro­das starp di­viem cil­vē­kiem un kā­pēc bei­dzas? Ak, cik la­bi bū­tu zi­nāt, cik lai­ka at­vē­lēts kat­ram ro­mā­nam – da­žas die­nas vai vis­a dzī­ve! Tas gan ne­maz nav ne­ie­spē­ja­mi – as­tro­logs var pa­teikt, vai laiks skan­di­nāt kā­zu zva­nus, vai vien­kār­ši bez­rū­pī­gi ļau­ties mir­kļa bau­dai.
 
12.okt
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
11.okt
Kā­pēc dau­dzos me­di­ju ho­ro­sko­pos nav no­rā­dī­tas zo­di­aka zīm­ju da­tu­mu ro­bežas?
 
10.okt
Skaidro sertificēts numerologs un astrologs Kristaps Baņķis: «Vecākiem, kuri nevar izvēlēties bērnam vārdu un katrs grib ielikt savu, es iesaku vienu no vārdiem izvēlēties par kristāmo vārdu. Tad nevajadzēs šo it kā lieko vārdu turēt zemapziņā kā milzīgu nerealizētu alternatīvu. Esmu pārliecinājies, ka pēc tam ģimenē iestājas miers. Kristāmais vārds darbojas kā garīgā vertikāle un ir domāts individuālajam ceļam, nevis mijiedarbībai ar valsti. Tam savukārt kalpo dzimtsarakstu nodaļā reģistrētais vārds.
 
9.okt
Līdz pat 10% jaundzimušo viņu dzīves pirmajās dienās/nedēļās jebkurā ķermeņa vietā var parādīties asinsvadu dzimumzīmes. Tās iedalāmas divās pamatgrupās: pirmā ir asinsvadu audzēji, kas atkarībā no lokalizācijas var uzvesties diezgan agresīvi, un otra ir kapilārās malformācijas, tautā sauktas par ugunszīmēm jeb portvīna plankumiem, to palielināšanās ir proporcionāla bērna augšanai.
 
8.okt
Es biju mirušais bērns. Bērns kādā ģimenē, par kuru neko nezinu. Cilvēki man apkārt rosījās, jutās sāpināti, skaidroja attiecības. Šķita, ka kāda sieviete ar savu izturēšanos visu laiku lūdza piedošanu. Ne man, bet mirušajam bērnam.
 
7.okt
Nauda, bizness, īpašumu iegāde vai pārdošana ir jautājumi, kas cilvēkus interesē. Viens no veidiem, kā noskaidrot, kad to labāk darīt, ir noteikt individuālā gada skaitli un noskaidrot, kad ir vērts rīkoties ar lielu naudu. Biznesam nelabvēlīgākos gados ieteicams neskriet vilcienam pa priekšu, bet izpētīt tirgu, krāt naudu, nolūkot jaunas telpas. Tomēr konkrēta prognoze ir jāveido katram cilvēkam individuāli.
 
7.okt
Profesionāla astroloģe Kerolaina Folknere atklājusi, kāda ir labākā diena kāzām 2020.gadā, raksta "Woman.ru".
 
6.okt
Pro­tams, par mil­jo­nā­ru pie­dzimst, ja pū­rā nāk ba­gā­tīgs man­to­jums! Ta­ču šo­reiz par to ne­ru­nā­sim. Ša­jā rei­zē – par tiem, ku­ri pa­sau­lē nāk ar mil­jo­nā­ra vai, ne­daudz pie­ti­cī­gāk ru­nā­jot, nau­dī­ga cil­vē­ka po­ten­ci­ālu un ku­riem nau­da ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku pie­pū­li to­mēr ir jā­no­pel­na. Ti­kai – cik no mums prot, spēj un grib to da­rīt un piln­vēr­tī­gi iz­man­tot lik­te­ņa dās­ni dā­vā­to ie­spē­ju?
 
5.okt
Šis ir saderības noteikšanas tests, ar ko sveču gaismā parotaļāties romantiski noskaņotajiem. Lai noteiktu saderības indeksu, jāizmanto savs un partnera dzimšanas datums.
 
5.okt
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze.
 
4.okt
Saruna ar astroloģi un krāsu terapeiti Santu Pīlāci varētu būt kā āķis lūpā. Tā aizāķē interesi, bet, manuprāt, nepaguvām izrunāt pat niecīgāko daļu no tā, ko slēpj krāsu pasaule. Par sevi viņa saka to pašu, ko daudzi, kuri meklē atbildes uz lielajiem jautājumiem – neba no vieglas dzīves tas noticis. Lasītājiem piedāvājam padomāt par to, cik cieši šajā dzīvē viss ir saistīts. Parausi vienu diedziņu, un atvelsies kamols. Lūk, Santas stāsts:
 
4.okt
TAS brīdis atkal pamazām tuvojas! 31. oktobrī retrogrādo kustību sāks Merkurs, radot pārpratumus un nekārtību biznesa lietās.
 

Rīgas namu pārvaldnieks