"Praktiskā Astroloģija"

3.apr
Patlaban ir tā, kā ir. Janvārī ir sākušās negantas planētu kombinācijas, kas maina pasaules kārtību. Tās «darbosies» vairākus gadu desmitus, bet tas nebūt nenozīmē, ka daudzus gadus būs tieši tā kā tagad. Atgriezīsimies ikdienā. Bet citādā un citādi. Dažādas pārmaiņas un arī satricinājumi var nākt laiku pa laikam. Bet – krīzes, kā zināms, ir arī jaunu iespēju laiks. Sapurināmies un domājam, ko darīt citādi un labāk.
 
2.apr
Senie druīdi cēla savas baznīcas svētajās birzīs, bija labi dziednieki, pareģi un pārzināja dabas maģiju. Kinolentēs viņus mēdz attēlot kā sirmus, bārdainus vīrus, kas māca un iedvesmo varoņus. Bet ko mēs zinām par iznīcināto ordeni? Ir cilvēki, kas mēģina uzturēt un atdzīvināt šīs senās zināšanas un tradīcijas.
 
31.mar
Placidus, Kohs, Regiomontāns, Vēlovs, vienādmāju sistēma – šīs ir tikai dažas, vispopulārākās no mūsdienu Rietumu astroloģijā lietotajām māju jeb namu sistēmām. Tās radušās dažādos laikos, un katrai no tām ir savi piekritēji. Taču pati senākā, pirmatnējākā no visām šī sistēmām ir tā dēvētā pilnzīmju sistēma.
 
8.mar
Kādu vārdu bērniņam dodam, ar tādu visu mūžu jādzīvo. Vārds ietver sevī enerģiju, ar vārdu varam paspilgtināt vai notušēt kādas rakstura īpašības vai dzīves tendences.
 
7.mar
Jauns Mēness. Sākumā ir pasīvais, aizmigušais stāvoklis. Cilvēki vairāk noslēgušies sevī, līdz ar to jaunmēness pirmajās dienās nevajadzētu sākt jaunus darbus un risināt svarīgas sarunas. Tomēr tas slēpj lielu potenciālu – ir īstais laiks, lai kaldinātu nākotnes plānus.
 
6.mar
Mediju ļaudis dažkārt mēdz jokot: «Laba ziņa ir slikta ziņa.» Un šāda tendence nereti parādās arī astrologu prognozēs. Saturieties! Nāk negantnieks Merkurs! Jupiters piešķiļ jaunu paātrinājumu bēgļu plūsmai Eiropā, Urāns Vērša zodiaka zīmē sagrauj banku sistēmu, un vispār – nākamnedēļ ir piektdiena, trīspadsmitais... Kosmosa stāvokļi ietekmē notikumus uz Zemes un ienes mūsu ikdienā dažādas noskaņas, bet nedrīkst apgalvot, ka kādā brīdī visiem viss slikti. Marta labā ziņa ir tāda, ka, sākot no mēneša vidus, ir daudz labu dienu, kad varam paveikt daudz labu darbu.
 
1.mar
Katrs cilvēks ir citāds, taču daudziem no mums ir kopīgas rakstura iezīmes. Tās iespējams izzināt pēc dzimšanas dienas datuma. Šajā testā atklājiet savas stiprās un ne tik stiprās puses, kuras īpašības attīstīt un kuras notušēt.
 
28.feb
Ie­dzī­vo­tā­jiem tagad ir iespējas lūgt pie­šķirt per­so­nas ko­du bez dzim­ša­nas da­tu­ma no­rā­dī­ša­nas jeb tā sau­kto iden­ti­fi­kā­ci­jas nu­mu­ru – brī­vi iz­vē­lē­tu skait­ļu vir­kni. Ko tas no­zī­mē no­me­ro­lo­ģis­ki? Kā zi­nāms, skait­ļiem ir sa­vas vib­rā­ci­jas un vēs­tī­jums, ko tie nes.
 
23.feb
«Nevar zināt, vai tās ir zināšanas, vai tie ir vai nav pekstiņi, bet es ievēroju Mēness kalendāru,» atzīst mūziķis Ingus Baušķenieks.
 
21.feb
Pasakot – Parīze, rodas vienas asociācijas, pasakot Lasvegasa – citas. Pilsētām (apdzīvotām vietām) ir savs gars, par tām stāsta gan reāli sasniegumi, apskatāmas un izbaudāmas kultūrtūrisma vietas, gan arī plaši pārstāvēti stereotipi, un viena un tā pati pilsēta nebūs visiem piemērotākā vieta dzīvošanai, biznesam, tūrismam…
 
20.feb
Savā ziņā zīmīgs gads – secīgi atkārtojas divnieki un nulles. Divreiz pa 20. Maģiski vai mistiski zemteksti tāpēc gan nav jāmeklē. Gada ciparu summa ir 4.
 
19.feb
Aktieris Juris Kalniņš apliecina Strēlnieka zvaigznājā dzimušo cilvēku humānismu un spēju atrast kompromisu teju ikvienā situācijā.
 
18.feb
Taro kāršu sistēmā Vecajā arkānā ietilpst 22 kārtis, kuru simboliskā nozīme papildina numeroloģisko skaidrojumu. Ja numeroloģijā ir skaitlis un tā nozīme, tad taro – arī attēls. Piemēram, Vecā arkāna 7. kārts – Triumfa rati – taro sistēmā nozīmē pārvietošanos laikā un telpā, arī ceļojumu, braucienu, došanos uz ārzemēm, bet numeroloģijā – ceļu pie sevis. Arī tas ir sava veida ceļojums.
 
17.feb
Zinājāt, ka Indonēzijā dzīvo nosauļotā žurka? Tā ir viena no pasaulē sastopamiem daudziem desmitiem žurku sugu. Latvieši žurkas nav mīļojuši. Dainās žurkas minētas maz, ticējumos – negatīvā kontekstā. Savukārt Austrumos žurkas ir pielūgsmes objekts.
 
16.feb
Tuvojoties gada drēgnajiem un tumšajiem mēnešiem, aizdomājamies par imūnsistēmas stiprināšanu. Iesnas, klepus, temperatūra uzskrien – parasti to «norakstām» uz organisma nespēju pretoties vīrusiem. Droši vien var atcerēties parunu par to, ka rati jākaļ ziemā, bet ragavas vasarā, jo organisma aizsargspējas nevarēs izveidot kā uz burvju mājienu. Bet, ja vasarā neesat uzkrājis nepieciešamos vitamīnus un pietiekami norūdījies, nekas nav nokavēts. Neba vasara vien ir gadalaiks, kad var stiprināt imūnsistēmu. Un kaut kad ir jāsāk – vismaz lai norūdītos, rudens ir īstais laiks.
 
15.feb
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
13.feb
Glu­ži kā da­bā, arī kat­ra cil­vē­ka ho­ro­sko­pā ir pār­stā­vē­tas vi­sas četr­as sti­hi­jas – Uguns, Gaiss, Ūdens un Ze­me.
 
9.feb
Ik­die­nas stre­su uz­tve­ram kā ne­mī­la­mu, bet ne­iz­bē­ga­mi pie­ķē­dē­tu dzī­ves­bied­ru – ne­ko da­rīt, kaut kā jā­sa­dzī­vo. Psiho­te­ra­peits An­sis Jur­ģis Sta­bin­gis at­mas­ko mū­su do­mā­ša­nas kļū­das, kas ce­men­tē mal­dī­gos pie­ņē­mu­mus, ka no stre­sa mūs­die­nās iz­bēgt ne­var. Var. Un va­jag. Kā to iz­da­rīt? At­bil­des la­sī­tā­ji var mek­lēt ša­jā in­ter­vi­jā ar psiho­te­ra­pei­tu Sta­bin­gi.
 
7.feb
Minerālu enerģijas aizsardzībai un dziedināšanai tiek izmatotas jau kopš sirmas senatnes. Klu­sē­jo­šie sūt­ņi no Vi­su­ma, pul­sē­jot vie­no­tā rit­mā ar aug­stā­kiem spē­kiem, spēj aiz­sar­gāt, pie­vilkt, mai­nīt lik­te­ni, rak­stu­ru un uz­la­bot ve­se­lī­bu.
 
7.feb
Mums katram ir sava individuālā astro karte un savi dzīves notikumi, prioritātes, veiksmes un likstas. Taču arī kopējais mēneša astrofons sniedz ieskatu – ar ko rēķināties un kam jāpievērš uzmanība.