Tiek vākti paraksti par septiņu novadu atdalīšanu

© f64.lv, Kaspars Krafts

Platformā "Mana balss" sākta parakstu vākšana par vairāku novadu atdalīšanu un neapvienošanu.

Kā iniciatīvas autors norādīts Jānis Misiņš. Iniciatīvā skaidrots, ka Saeimai ir jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis un jālabo administratīvi teritoriālās reformas kļūdas. Ar šo iniciatīvu viņš vēlas panākt, lai 14. Saeima atver un labo Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ņemot vērā ekspertu un iedzīvotāju viedokļus un pašvaldību domju lēmumus.

Iniciatīvas autors aicina Saeimu atjaunot vairāku novadu administratīvās robežas, kādas tās bija līdz 2021. gada 30. jūnijam, proti, Babītes novadu atdalot no Mārupes novada, Carnikavas novadu atdalot no Ādažu novada, Garkalnes novadu atdalot no Ropažu novada, Ikšķiles novadu atdalot no Ogres novada, Kandavas novadu atdalot no Tukuma novada, Ozolnieku novadu atdalot no Jelgavas novada, Rojas novadu atdalot no Talsu novada. Tāpat tiek aicināts saglabāt Varakļānu novadu, to nepievienojot ne Madonas, ne Rēzeknes novadam, kā arī neapvienot Daugavpili ar Augšdaugavas novadu, Jelgavu ar Jelgavas novadu, Liepāju ar Dienvidkurzemes novadu un Ventspili ar Ventspils novadu.

Misiņš aicina Saeimu izskatīt un ņemt vērā novadu, pagastu un pilsētu iedzīvotāju paustos viedokļus, tādējādi ievērojot Eiropas pašvaldību hartas normas un vietējo kopienu intereses.

Autora ieskatā spēkā esošā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normas nesasniedza 13. Saeimas administratīvi teritoriālajai reformai izvirzīto mērķi - līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Iemesls tam, viņaprāt, esot gan nepienācīgā kārtā - pavirši, sasteigti, nekompetenti - izstrādātais likums, gan pārkāpumi konsultāciju procedūrā, ignorējot iedzīvotāju viedokli.

Kā ziņots, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija virzīs grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, lai Madonas novadam pievienotu Varakļānu novadu. Izmantojot likuma atvēršanu, virkne Saeimas un reģionālo politiķu ir apņēmušies rosināt arī citas izmaiņas likumā, lai mēģinātu grozīt novadu robežas, kādas tika izveidotas uz iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām.

Latvijā

Pagājušas jau sešas dienas, kopš jūrā pazuda Sergo, kas kopā ar citiem bija devies no Kaltenes uz Roņu salu ar ūdens motocikliem. Arī šodien turpinās pazudušā meklēšana - no gaisa ar helikopteru un visos citos veidos. Vīrietis izsludināts arī starptautiskā meklēšanā.

Svarīgākais