Otrdiena, 16.aprīlis

redeem Alfs, Bernadeta, Mintauts

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Lai samazinātu administratīvos izdevumus, slēgs sociālās aprūpes centru "Preiļi"

© pexels.com

Preiļu novada dome nolēmusi slēgt sociālās aprūpes centru (SAC) "Preiļi", klientus pārvietojot uz citiem aprūpes centriem novadā, ziņo pašvaldība.

Šāds lēmums pieņemts, jo SAC "Preiļi" slēgšana ļaus ietaupīt ēkas uzturēšanas izmaksas, finansējumu telpu remontam un pārbūvei, telpu nomas maksu, komunālo pakalpojumu maksu, daļēji ļaus apvienot personāla resursus un sekmēt profesionālu speciālistu piesaisti pakalpojumu sniegšanā, radītu iespēju efektīvāk nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Reorganizācijas mērķis ir ietaupīt arī administratīvos izdevumus, tā neparedz samazināt sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti, uzsver pašvaldībā.

Deputāti nolēma izveidot SAC "Preiļi" reorganizācijas komisiju un uzdot tai līdz 2024.gada 30.janvārim izstrādāt iestādes reorganizācijas plānu: veikt SAC "Preiļi" materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, noteikt mantas vērtību un saistību apjomu, nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas, saistību, arhīva un lietvedības dokumentu nodošanu kārtību.

Saskaņā ar valsts iestāžu pārbaudes aktos konstatētajām nepilnībām SAC "Preiļi", ko nepieciešams novērst tuvākajā laikā - piemēram, ventilācijas izbūve, ūdensvada pārbūve, - kas prasa papildus ieguldījumu aptuveni 100 000 eiro nekustamajā īpašumā, kas tiek nomāts no SIA "Preiļu slimnīca", konstatēts, ka šādu ieguldījumu veikšana citai juridiskai personai piederošā īpašumā nav lietderīga un neatbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām.

Pašvaldībā skaidro, ka 2024.gadā pašvaldības budžetā paredzams straujš izdevumu pieaugums, ko veido minimālās algas celšana, energoresursu sadārdzinājums, inflācija un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu zemākās likmes atalgojuma celšana, kredītaizņēmumu procentu likmju palielinājums.

Pašvaldības pienākums ir izskatīt iespējas efektīvāk izmantot budžeta līdzekļus, rast iespējas finanšu līdzekļu ietaupījumam, lai spētu nodrošināt pašvaldības funkcijas nepieciešamajā apmērā, tai skaitā - ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakļautībā darbojas četri sociālās aprūpes centri: sociālās aprūpes centrs "Preiļi"; sociālās aprūpes centrs "Rušona"; sociālās aprūpes centrs "Aglona" un sociālās aprūpes centrs "Vārkava". Izvērtējot centros sniedzamo pakalpojumu apjomu, konstatēts, ka tas būtiski neatšķiras.

SAC "Preiļi" ir iespēja saņemt pilnvērtīgāku medicīnisko pakalpojumu klientiem, ņemot vērā SAC atrašanās vietu Preiļu slimnīcas telpās. Preiļu slimnīcā nākamajā gadā plānots atvērt ilgstošas sociālās aprūpes nodaļu, un daļa no SAC "Preiļi" klientiem varētu saņemt pakalpojumu šajā nodaļā. Tos, kam nav nepieciešama pastāvīga medicīniskā aprūpe, būtu iespēja pārvietot uz citiem aprūpes centriem novadā.