AS Sadales tīkls Saldus novadā šogad atjaunos elektrotīklu 48 km garumā

 
©Publicitātes foto

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Saldus novadā, AS Sadales tīkls šogad novada teritorijā atjaunos vidējā sprieguma elektrotīklu 23 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 25 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 19 transformatoru apakšstacijas, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairākiem tūkstošiem novada iedzīvotāju un uzņēmumu.

Elektrotīkla atjaunošana ir galvenais uzdevums, lai nodrošinātu klientiem nepārtrauktu elektroapgādi un nepieciešamo pieslēguma jaudu. Investīcijas tiek ieguldītas mērķtiecīgi, jo jebkurš elektroapgādes pārtraukums var izraisīt krīzes situāciju - uzņēmējiem pārstāj darboties iekārtas, tiek traucēts iestāžu darbs, cieš ne vien iedzīvotāji, bet arī tūristi un pašvaldības viesi. Īpaši svarīgi tas ir ražošanas nozares uzņēmējiem, kur aizvien vairāk tiek izmantotas digitālas un jutīgas tehnoloģijas un pat dažu sekunžu elektroapgādes pārtraukums var radīt būtiskus zaudējumus. Tādēļ, plānojot investīcijas, AS Sadales tīkls ņem vērā virkni faktoru - elektrotīkla stāvokli, vecumu, noslodzi, pilsētas un uzņēmējdarbības attīstību un elektrotīkla nozīmīgumu, kā arī uzņēmuma finansiālās iespējas rekonstrukcijas veikšanai.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Saldus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, šogad pilsētā noslēgusies apjomīga zemsprieguma 0,4 kV (kilovoltu) elektrolīniju rekonstrukcija, kas norisinājās Striķu, Veides, Lauku, Gravas un Bērzu ielas apkaimē. Šajās ielās gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 11,5 km garumā. Bet Striķu, Skrundas, Ganību, Lielajā ielā un pie Saldus autoostas elektrotīkla pārbūves darbs vēl turpinās. Kopumā šajās ielās zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks rekonstruētas 4,2 km garumā, bet pie autoostas tiek veikta transformatoru apakšstacijas pārbūve.

Turpinot iepriekšējos gados iesākto elektrotīkla pārbūvi Rubas pagastā, pie Laižuvas un Rubas skolas, AS Sadales tīkls atjauno vidējā sprieguma 20 kV elektrolīnijas 4,3 km garumā. Elektrolīnija pie Laižuvas 1,3 km garumā tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Līdz ar elektrolīnijas pārbūvi klientiem nākotnē samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa nelabvēlīgi laika apstākļi un koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Savukārt pie Līkupēniem tiek izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija.

Apjomīga elektrotīkla pārbūve šogad tiek veikta Ezeres pagastā. Darbs jau noslēdzies pie Ķirmām, kur izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, un Marijas Muižas apkaimē, kur atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 5,1 km garumā, izbūvēta jauna zemsprieguma kabeļu līnija 600 m garumā un transformatoru apakšstacija. Elektrotīkla pārbūve notiek arī pie Oliņām, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek atjaunota 1 km garumā, un starp Ezeri un Rozēm, Rumbas pagastā, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek atjaunota 3,5 km garumā. Šī projekta ietvaros elektrolīnija 1,6 km garumā tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Novadnieku pagastā, šogad pagasta teritorijā AS Sadales tīkls realizēs divus projektus. Pie īpašuma Strauti norit jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve, savukārt pie Kuršiem plānots veikt zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukciju. Darbu laikā paredzēts atjaunot zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju 2,4 km garumā, rekonstruēt divas un izbūvēt vienu jaunu transformatoru apakšstaciju.

Arī Jaunlutriņu pagastā AS Sadales tīkls veic zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukciju. No Bērziem līdz īpašumam Rubeņi zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 800 metru garumā un tiek veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija.

Nīgrandes pagastā elektrotīkls atjaunots Braslas apkaimē. Šajā apvidū izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 600 m garumā. Darbs vēl turpinās Ratniekos, kur notiek zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,4 km garumā un trīs transformatoru apakšstaciju izbūve.

Zirņu pagastā šogad plānotais elektrotīkla pārbūves darbs ir noslēdzies. Darbs veikts pie Grebūtniekiem, kur atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 3 km garumā, izbūvēta jauna zemsprieguma kabeļu līnija 500 m garumā un trīs jaunas transformatoru apakšstacijas. Rekonstrukcija noslēgusies arī Vadakstes pagasta centrā, kur atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 600 m garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 800 m garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.

Arī Šķēdes pagastā visi šogad plānotie elektrotīkla atjaunošanas projekti jau ir realizēti. Uz pagasta robežas ar Vārmes pagastu atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 1,3 km garumā. Elektrolīnija pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, lai nākotnē samazinātu elektroapgādes traucējumu skaitu, kurus izraisa nelabvēlīgi laika apstākļi un koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem. Savukārt Šķēdē un pie Zutēniem izbūvētas jaunas transformatoru apakšstacijas.

Saldus novada elektrotīkla atjaunošanā AS Sadales tīkls šogad ieguldīs vairāk nekā 800 tūkstošus eiro. Arī turpmākajos gados AS Sadales tīkls turpinās realizēt apjomīgus elektrotīkla atjaunošanas un uzlabošanas projektus, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti Saldus novada iedzīvotājiem.