Piektdiena, 1.decembris

redeem Arnolds, Emanuels

arrow_right_alt Latvijā \ Izglītība & Karjera

RTU padome rektora amatam piedāvā izvēlēties starp Juhnu un Grēviņu

© Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padome izvēlējusies spēcīgākos rektora amata konkursa pretendentus un balsojumam RTU Satversmes sapulcē virza RTU zinātņu prorektoru akadēmiķi Tāli Juhnu un RTU Rīgas Biznesa skolas direktoru Jāni Grēviņu, informē Dita Arāja, RTU Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja.

Iecerēts, ka jaunā rektora vēlēšanas norisināsies februārī, bet līdz tam pretendentiem savas RTU attīstības vīzijas plašās debatēs būs jāprezentē RTU saimei. Piektdien, 13.februārī, plkst.12.00 RTU aicina žurnālistus piedalīties informatīvajā pasākumā klātienē vai tiešsaistē, lai iepazītos ar rektora amata pretendentiem un uzzinātu RTU padomes izvēles pamatojumu, kā arī tālāko konkursa norises kārtību.

Padome izvēlējusies kandidātus, kuri varētu turpināt RTU iesākto stratēģisko attīstību, nodrošinot kvalitatīvu izglītību, izcilu zinātni un sadarbību ar industriju. "RTU jau ir daudz izdarījusi - ir izveidota studiju un zinātnes infrastruktūra studentu pilsētiņā Ķīpsalā, tiek stiprināts studiju un zinātnes process, tiek ieguldīts jauno zinātnieku piesaistē, skolēnu ieinteresēšanā inženierzinātņu un dabaszinātņu studijās, taču mēs kā padome saskatām, ka RTU ir jābūt vēl lielākām ambīcijām - ar jaunu elpu ir jāturpina viss jau labi iesāktais un jāsasniedz vēl jauni apvāršņi, piemēram, jāvirzās uz mērķi, lai iekļūtu starptautisko reitingu 500 labāko universitāšu skaitā, kā arī jāstiprina saites ar industriju, kas ir ļoti svarīgi RTU kā zinātnes universitātei," saka RTU padomes priekšsēdētājs Andris Vanags.

Viņš uzskata, ka viens no lielākajiem jaunā rektora izaicinājumiem būs finansējuma piesaiste, jo RTU kā inženierzinātņu universitāte ir spējīga veiksmīgi sadarboties ar industriju, gan pildot tās pasūtījumus, gan izstrādājot inovācijas, kas ir viens no RTU un Latvijas veiksmīgas attīstības faktoriem un finanšu piesaistes iespējām. Jau patlaban RTU veiksmīgi darbojas inovāciju radīšanā, atbalstot gan zinātnieku, gan studentu centienus šajā jomā, gan arī kopā ar Ekonomikas ministriju veido Reģionālo inovāciju partnerību, izstrādājot priekšlikumus, kā Latvijā attīstīt inovācijas, īpaši - zaļajās tehnoloģijās un digitālajā pārvaldībā, kur RTU zinātniekiem jau ir nozīmīgs sniegums - radīti jauni produkti un prototipi. Padome uzskata, ka iesāktais ir jāturpina un jāsasniedz vēl vairāk, kas būs jaunā RTU rektora uzdevums.

J. Grēviņš un T. Juhna ir izvēlēti no trim kandidātiem, ar kuriem pēc rūpīga atlases procesa iepazinās RTU padome. Kopumā RTU rektora amata konkursam pieteicās deviņi pretendenti, taču izvērtēšanas procesā, kurā piedalījās gan piesaistītā personāla atlases kompānija "Eiro Personāls", gan RTU padomes izveidotā Nominācijas komisija, izkristalizējās paši spēcīgākie pretendenti.

Pirms Satversmes sapulces balsojuma padomes izraudzītajiem pretendentiem savs stratēģiskais RTU attīstības redzējums publiskajās debatēs būs jādemonstrē RTU struktūrvienībām, kā arī gala diskusijā RTU Satversmes sapulces atklātajā sēdē. Pēc pašreizējām iecerēm jaunais RTU rektors jāievēlē līdz 24.februārim.