Pedagogi draud ar piketa rīkošanu

 
©Vladislavs Proškins/F64 Photo Agency

Ja augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei netiks rasti papildu nepieciešamie līdzekļi no 2020.gada, 18.augustā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) organizēs izglītības un zinātnes darbinieku piketu pie Ministru kabineta, liecina valsts augstākajām amatpersonām adresētā arodbiedrības vēstule.

Kā aģentūrai LETA atklāja arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, ja valsts augstākās amatpersonas līdz 18.augustam nepiekritīs satikties ar arodbiedrības pārstāvjiem vai nesniegs informāciju par nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu, tiks rīkots pikets.

LIZDA vēstulē aicina steidzamības kārtā rast iespēju tikties ar arodbiedrības pārstāvjiem, lai atrisinātu jautājumu par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Arodbiedrība vēstulē atgādina, ka augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstināšana noteikta Izglītības likumā, Ministru kabineta rīkojumā, valdības rīcības plānā, kā arī Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam.

Vēstulē LIZDA izsaka pateicību par piešķirtajiem 8,2 miljoniem eiro, kas nodrošinās pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu no 750 eiro līdz 790 eiro. "Tas nodrošinās darba algas paaugstinājumu lielākajai daļai pedagogu, taču viena pedagogu grupa tiks diskriminēta," pausts vēstulē.

Tāpēc LIZDA aicina ievērot Satversmes 91.pantā noteikto - "Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas". "Mēs nosodām diskriminējošu attieksmi pret augstākās izglītības iestāžu pedagogiem, kuru zemāko darba algas likmi nosaka augstāk minētie normatīvie akti," uzsvērts arodbiedrības vēstulē.

Vienlaikus LIZDA informē, ka Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisija jau izskatīja jautājumu par darba samaksas paaugstināšanu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem un arī vērsās pie valdības ar atbalsošu lūgumu.

LIZDA esot saņēmusi atbalsta vēstules par darba samaksas paaugstināšanu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem no Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas, Saeimas frakcijas "Attīstībai/Par!" un Latvijas Koledžu asociācijas. Turpretī Rektoru padome paudusi atbalstu LIZDA protesta akcijas rīkošanai, lai iestātos par pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu, ko nosaka spēkā esošie normatīvie akti, klāstīts vēstulē.

LIZDA vēstulē uzsver, ka augstākās izglītības iestāžu pedagogiem bija jānodrošina atalgojuma paaugstinājums no 2020.gada 1.janvāra, piešķirot 1,15 miljonus eiro, bet valsts budžetā tam netika ieplānots finansējums.

Sarunu gaitā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Ministru kabineta sēdē LIZDA piedāvāja kompromisa risinājumu, piešķirt 383 777 eiro normatīvajos aktos paredzētajam zemākās darba algas likmes paaugstinājumam no 2020.gada 1.septembra. LIZDA norāda, ka diemžēl iepriekšminētais finansējums normatīvo aktu izpildei un vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai pret visiem pedagogiem netika piešķirts.

Tāpēc LIZDA Padome nolēma, ja nav notikusi tikšanās un netiek saņemta informācija par augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei papildus nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu no 2020.gada, šī gada 18.augustā arodbiedrība organizēs piketu.