Pārmaiņas Tukuma Raiņa ģimnāzijā, ejot sadarbības un izaugsmes ceļu

 
©Publicitātes foto

Prāts, pavasara saules apmirdzēts, grimst pārdomās, meklē un meklēs sadarbības un izaugsmes ceļus. Mūsu skolas ēkā kopš pirmās atklāšanas dienas, 1929. gada 20. janvāra, norit izglītošanās process. 1927. gada 25. septembrī toreizējais izglītības ministrs, dzejnieks Rainis guldīja pamatakmeni skolas ēkas pamatos reizē arī vēlējumu: «Lai uz šiem pamatiem paceltos diža celtne, kas savā lielumā un nozīmē stāvētu augstāk par baznīcas torņiem.» Esam priecīgi, prasmīgi un pateicīgi par šiem stiprajiem ceļavārdiem.

Kopsolī ar mūziku un mākslu

Pārlapojot skolas vēstures 90 gadu lappuses, varam teikt, ka par vēlējuma piepildījumu allaž rūpējusies skolas saime. Līdzās rūpīgam mācību darbam kopsolī bijusi mūzika un māksla. Tieši ģimnāzijas ēkā 1935. gadā skolotājs un mākslinieks Leonīds Āriņš atklāja Tukuma Mākslas muzeju ar izstādi. Mākslas klātbūtni ģimnāzijā esam atjaunojuši, kopš 2017. gada rudens pirmā stāva vestibilā ir iekārtota izstāžu galerija, kurā ekspozīcijas mainās.

Mūzika un dziesmas nozīme šeit ir īpašā cieņā. Teju katru ģimnāzijas pasākumu kuplina mūsu ģimnāzijas kori Savējie un Savējās diriģentes Rasmas Valdmanes vadībā. Konkursos un skatēs parasti iegūti augstākās pakāpes diplomi. Līdzās korim ģimnāzijā darbību uzsākuši arī jauni mūzikas un mākslas kolektīvi.

Lielisks ģimnāzijas jauniešu radošās darbības apliecinājums ir audzēkņu pašu radīta literāri muzikāla kompozīcija Septiņi mīlestības locījumi. Tās idejas autors un īstenotājs - 12. klases ģimnāzists Krišs Grunte, kurš radošajā komandā uzaicinājis savus ģimnāzijas domubiedrus Melisu Votinovu, Līvu Viktoriju Dūmiņu, Elzu Anastasiju Vasermani, Amandu Krauju un Ati Ozolu. Lepojamies ar jauniešiem un sakām paldies par piedzīvotajām emocijām! Muzeju naktī 2019. gada 18. maijā kompozīciju varēs piedzīvot Tukuma Kultūras namā.

Skolēnu parlaments

Skolēni piedalās skolas dzīves veidošanā un gūst pieredzi lielās dzīves projektiem. Jaunākā un veiksmīgākā ir ģimnāzijas audzēkņu iesaistīšanās debašu klubā. Vismaz reizi gadā debašu procesā iesaistām jauniešus no citām novada skolām, kā arī šogad sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju Quo Tu domā organizējām debates Latvijas komandām. Īpaši vēlos uzteikt 12. klases ģimnāzista Matīsa Ķieča veikumu, kurš ne tikai aktīvi debatē, bet tikko kā uzrunājis jaunos politiķus 9. Jauniešu Saeimā. Ģimnāzijas ikdiena rit ļoti straujā ritmā, jo tiek realizēti dažādi projekti, skolēnu veidoti pasākumi utt., par kuriem vairāk var lasīt ģimnāzijas tīmekļa vietnē un elektroniskajā Tukuma Raiņa ģimnāzijas avīzē STROPS. Ieintriģēju? Apskatiet un pārliecinieties! Lai arī bieži nodomājam, ka «Dievam dienu trūkst», tomēr pozitīvie, proaktīvie un prasīgie pret sevi paspēj ļoti daudz.

Pamatuzdevums - mācību darbs

Lai cik labi būtu, vienmēr var vēlēties labāk. Ņemot vērā faktus, varam būt priecīgi par kopējā darba rezultātiem. Pēdējo 3 mācību gadu mācību darba vidējie procentuālie kopvērtējumi valsts pārbaudes darbos par pamatizglītības ieguvi Tukuma Raiņa ģimnāzijas audzēkņiem ir augstāki, salīdzinot ar pārējām izglītības iestādēm Tukuma pilsētā, Tukuma, Jaunpils un Engures novados un valstī.

Iegūtie vidējie procentuālie kopvērtējumi valsts pārbaudes darbos par vidējās izglītības ieguvi (obligātie centralizētie eksāmeni) pēdējos trīs gados ir augstākie pilsētā, augstāki par vidējiem rezultātiem Tukuma, Jaunpils un Engures novados un valstī.

2019. gada valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencē seši ģimnāzijas audzēkņi prezentēja savu veikumu, piecu darbu autori saņēma godalgas: Alise Gaile (pedagogs Una Gaile), Dārta Valdovska (Maija Skuja), Simona Helmane (Una Bērziņa), Arta Zvaigzne (Maruta Kurmahere) un Agnese Pridāne (Valdis Zuters). Filozofijas olimpiādē valsts posmā atzinību ieguva 12. klases ģimnāziste Austra Podniece (Loana Šulca), savukārt Melisa Votinova (12. k.) latviešu valodas olimpiādes valsts posmā ieguva atzinību (Gunta Vērpēja), bet mūzikas olimpiādes valsts posmā 2. pakāpi un žūrijas atzinību par oriģinalitāti kompozīcijā (Inguna Silineviča). Lepojamies ar jauniešu veikumu un sakām paldies pedagogiem par atbalstu!

Par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un zinātniskās pētniecības darbībā liecina arī ģimnāzijas rezultāti Ata Kronvalda fonda Latvijas lielo skolu reitingos. 2018. gadā ierindojāmies 25. vietā, 2017. gadā 16. vietā. Rodas jautājums - ja tik labi rezultāti, kāpēc Tukuma Raiņa ģimnāzija nav sasniegusi valsts ģimnāzijas statusu? Iemeslus esam vētījuši un kā nozīmīgāko uzskatām to, ka iztrūkst pēctecības un ģimnāzijā nav bijuši uzņemšanas noteikumi ar atlases kritērijiem. Līdz šim valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai mums ir pietrūcis vien nieks (2018. gada CE rezultātos pietrūka 0,11%). Lai sasniegtu gan pašu, gan Tukuma novada izvirzīto mērķi - iegūt valsts ģimnāzijas statusu, uzņemot jauniešus ģimnāzijā, 2019./2020. mācību gadā būs noteikti uzņemšanas kritēriji un novada domes deputātu apstiprināts noteikts skolēnu skaits.

Vēlas skolot jaunos līderus

Mēs uzskatām, ka katrā mazā miestiņā ir jābūt sākumskolai līdz 6. klasei, tuvu pie mājām. Mūsuprāt, skolas nosaukums ir svarīgs, tas apliecina kvalitāti. Tomēr svarīgāks par nosaukumu ir saturs, ko skola var sniegt saviem skolēniem.

Mēs vēlamies skolot un audzināt jaunos līderus, kuri domās, radīs un iedvesmos citus, tāpēc savā vīzijā sakām: «Tukuma Raiņa ģimnāzija - starts jauniešu izaugsmei un izcilai nākotnei.»

«Pastāvēs, kas pārvērtīsies,» sacīja Rainis. Mēs nemitīgi attīstāmies un redzam, ka stabilitāte ir pārmaiņās un apziņā, ka izaugsme ir kustībā. Tukuma Raiņa ģimnāzija organizē daudzveidīgas pedagogu profesionālās pilnveides programmas saviem un Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu skolotājiem. Priecājos, ka mūsu skolas seši pedagogi ir dažādu mācību priekšmetu metodiskās apvienības vadītāji un arī jomu koordinatori novadā, kuri vada seminārus, aktualizē jauno mācību saturu un pieejas maiņu. Pēdējā aktivitāte, kurā iesaistījās plaša darba komanda, bija šā gada 5.-6. aprīlī, kad mūsu skolā tika organizēta Latvijas matemātikas skolotāju apvienības konference Mūsdienu matemātikas skolotājs. Mums visiem ir svarīgs pozitīvs, proaktīvs pedagogs, tāpēc ģimnāzijas pedagogi šajā pārmaiņu laikā mācās kopā, izmēģina jaunas lietas un «iekāpj skolēna kurpēs», jo nepietiek vairs ar zināšanu un prasmju apgūšanu. Mēs domājam par rakstura īpašību attīstīšanu, par gara inteliģenci katram, par savu emociju vadīšanu. Psihologs Herberts Gerjuo uzskata: «21. gadsimta analfabēti nebūs tie, kas neprot lasīt un rakstīt, bet tie, kas neprot mācīties, aizmirst un mācīties no jauna.»

Apvienojas divas spēcīgas skolas

2019. gada februārī saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma izmaiņām Tukuma novada deputāti lēma, ka 2021. gada 1. septembrī tiks apvienotas divas izglītības iestādes: Tukuma Raiņa ģimnāzija un Tukuma 2. pamatskola. Pārmaiņas, pilnveide un pēctecība būs nodrošināta. Apvienojot divas novada spēcīgas izglītības iestādes vienā, visi varam tikai iegūt, saglabājot katras iestādes vērtīgo un unikālo, savijot to ar jaunām idejām. Lasot šo rakstu par Tukuma Raiņa ģimnāziju, gan jau radās kādas pārdomas vai jautājums, tad droši varat pajautāt, piedāvāt, paslavēt. Tiekamies atvērto durvju dienā 2019. gada 9. maijā plkst. 18.00!

Tukuma Raiņa ģimnāzijas absolventi un darbinieki, tiekamies skolas ēkas 90. jubilejas salidojumā 2019. gada 21. jūnijā!