Komentāri / Saulaine nedrīkst kļūt Kaucminde
 

4 komentāri

KKaucmindes diploms bija ceļvedis dzīvei
Apliecinājums, ka skolēns sagatavots atbilstoši augstākajiem profesionālajiem un uzvedības standartiem.
27.maijs 2015, 11:23 Atbildēt
KKaija
Kaucmindi zina visi. Saulaini, šaubos. Latvijā nožēlojamai nāvei pamet vecās, vērtīgās simtgadīgās celtnes, lai sabūvētu monstrus, kuros pēc 10, 20 gadiem neviens vairs nevēlas dzīvot. Un pametīsim atkal drupās, celsim jaunas. Visu veco ragaviņās. Tikai jaunie nevelk ne pusi veci līmeņa.
27.maijs 2015, 12:05 Atbildēt
EEs
1. Datorsistēmu tehniķis
2. Automehāniķis
3. Lauku īpašuma apsaimniekotājs
Darba aizsardzība
Likumdošanas pamati
Ievads lauksaimniecībā
Agrobioloģija
Agronomija
Lopkopība
Lauksaimniecības tehnika
Mežsaimniecības pamati
Grāmatvedība un nodokļi
Tirgzinības
Ražošanas organizācija un vadība
4. Viesmīlības pakalpojumu speciālists
5. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
6. Klientu apkalpošanas speciālists
Lietišķā angļu valoda
Lietišķā krievu valoda
Ekonomiskā ģeogrāfija
Komercdarbības pamati
Lietišķo attiecību psiholoģija
Tirgzinības pamati
Dokumentu pārvaldība
Datormācība
Stilistika un rediģēšana
Darba un vides aizsardzība
Loģistikas pamati
Statistika
Grāmatvedības pamati
Mācību birojs
7. Pavārs
28.februāris 2016, 11:40 Atbildēt
EEs
Ko tai skolā māca un ko viņi ar šo profesiju darīs Latvijā
28.februāris 2016, 11:41 Atbildēt