Pilnveidos Bauskas novada Bērnu un jauniešu centru

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde «Bērnu un jauniešu centrs» 2010.gadā mainīs nosaukumu un paplašinās interešu izglītības saturu. To pavēstīja direktora vietas izpildītāja Daile Feldmane, raksta "bauskasdzive.lv".

Izglītības un zinātnes ministrija nesen ir atsūtījusi priecīgu ziņu. No 2010. gada 1. janvāra tiek palielināta valsts mērķdotācija interešu izglītībai. Bauskas novada Bērnu un jauniešu centram (BJC) tā būs par 30 procentiem lielāka nekā šajā mācību pusgadā. Daile Feldmane spriež, ka kritiskais periods, visticamāk, jau ir pagājis.

Neviens pulciņš BJC netika likvidēts, lai gan 2009./2010. mācību gads sākās ar finansējuma deficītu. Lai šajā situācijā varētu turpināt darbu, nācās samazināt nodarbību skaitu gandrīz visās interešu izglītības jomās.

Pedagogiem tas radīja papildu slodzi. Centra apmeklētāju skaits ir palicis iepriekšējais, tādēļ vizuālās un lietišķās mākslas nodarbības tika organizētas lielākās grupās. Dažās bija pat 20 skolēnu. Mākslas iemaņu apguvē katram ir nepieciešama individuāla pieeja, tādēļ pedagogi nereti strādāja arī ārpus oficiāli apmaksātām stundām, lai sasniegtu cerēto rezultātu. Bauskas novada BJC audzēkņu vizuālās un lietišķās mākslas darbi valsts konkursā ir guvuši augstu novērtējumu. Vairāku autoru keramikas un ādas plastikas priekšmeti tiks eksponēti Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā rīkotajās skolēnu mākslas izstādēs.

Daile Feldmane atklāj, ka pašreizējā Bērnu un jauniešu centra nosaukums pēc darbības jomu paplašināšanas varētu būt «Mākslas, jaunrades un amatniecības centrs». Viņa uzsver: «Galvenais ir jaunās iestādes saturs. Man ir diezgan skaidra vīzija par centra darbības pamatievirzi. Vissvarīgākā, manuprāt, ir bērnu, jauniešu un pieaugušo sadarbība. Mūsu pedagogu vadītajos interešu pulciņos skolēni tāpat kā līdz šim varēs apgūt pamatprasmes. Toties bērniem, kuri padziļināti vēlēsies iemācīties kādu amatu, būs iespēja darboties pieredzējušu meistaru vadībā. Dažādu paaudžu cilvēkiem strādājot kopā, tiks nodrošināta amatu tradīcijas pēctecība.»

Gan bērni, gan pieaugušie amatniecības centrā varēs piedalīties izstādēs un tirdziņos. Jana Patmalniece teic, ka 2010. gada otrajā pusē amatniekiem Bauskā ir paredzēti vairāki biznesa un mārketinga semināri. Projekta partneri no Lietuvas ir sagatavojuši divas fotoizstādes, kas pilsētā tiks eksponētas nākamā gada maijā.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!