Komentāri: Aicina bērnudārzos neizmantot "dzimumu lomu grāmatiņas", līdz nav veikta to padziļināta izpēte