Un kas būs tālāk? Avien vairāk bērnu neapmeklē skolu

© pixabay.com

Iepriekšējos trīs mācību gados ir turpinājis palielināties skolu neapmeklējošo skolēnu skaits obligātajā izglītības vecumā, liecina "Ziņojuma par bērnu stāvokli valstī 2021.un 2022.gadā" un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) dati.

2020./2021. mācību gadā Latvijas izglītības iestādēs nebija reģistrēti 902 bērni obligātajā izglītības vecumā no pieciem līdz 18 gadiem. 2021./2022.mācību gadā šādu bērnu skaits pieauga par 78%, sasniedzot 1605 bērnus, liecina ziņojuma dati.

Atbilstoši IKVD datiem 2022./2023.mācību gadā nevienā Latvijas izglītības iestādē nemācījās 1881 skolēns obligātajā izglītības vecumā.

Savukārt ārzemēs dzīvojošo Latvijas skolēnu skaits nedaudz samazinās. 2020/21.mācību gadā ārzemēs dzīvoja un mācījās 15 551 skolēns, 2021./2022.mācību gadā - 14 455 skolēni.

IKVD iepriekš norādīja, ka pagājušajā mācību gadā pašvaldībām nebija izdevies iegūt informāciju par 1752 obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Informācijas ieguvei pašvaldības apseko bērnu vai vecāku deklarēto dzīvesvietu, nosūta ierakstītas vēstules ar aicinājumu sniegt informāciju par bērna atrašanās vietu.

"Ziņojuma par bērnu stāvokli valstī 2021.un 2022.gadā" norādīts, ka 2020/21.mācību gada otrajā pusgadā neattaisnoti kavēja mācības 9309 jeb 4,2% no kopējā skolēnu skaita. 2021./2022.mācību gada otrajā pusgadā neattaisnoti kavēja mācības 8301 jeb 2,4% no kopējā skolēnu skaita.

Lai skolēni priekšlaicīgi nepamestu mācības, iepriekšējos mācību gados IKVD turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", sniedzot dažādu atbalstu skolēniem.

Latvijā

Pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta datiem, ik gadu vairāki simti cilvēku aizrijas, radot sev ne tikai veselības, bet pat dzīvības apdraudējumu. Bieži aizrīšanās ir tik nopietna, ka cilvēku nepieciešams atdzīvināt, jo svešķermenis ir iekļuvis dziļi elpceļos un cilvēks sāk smakt.

Svarīgākais