Otrdiena, 5.marts

redeem Aurora, Austra

arrow_right_alt Latvijā

RTU Ķīpsalā varētu attīstīt testa poligonu pašvadāmiem kuģiem

© publicitātes foto

Iepazīstot zinātnieku un studentu radītas inovācijas transporta un satiksmes jomā, kā arī izzinot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un RTU Latvijas Jūras akadēmijas attīstības plānus, RTU viesojas satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Viņš ar RTU rektoru Tāli Juhnu ir vienisprātis par vajadzību Latvijā attīstīt transporta un sakaru nozares ekselences centru.

Mērķtiecīgi turpinot augstākās jūrniecības izglītības pilnveidošanu Latvijā, šogad RTU Latvijas Jūras akadēmija (LJA) un RTU LJA Jūrskola tiks pārvietota uz studentu pilsētiņu Ķīpsalā, kur studentiem būs lielākas iespējas pilnvērtīgi izmantot zinātnes universitātes ekosistēmas plašo piedāvājumu, veidot starpdisciplināru sadarbību, attīstīt pētniecību, inovatīvas idejas utt. Paredzēta arī jaunu simulatoru iegāde un esošo modernizācija un funkcionāla papildināšana, sadarbība ar nozīmīgiem starptautiskiem partneriem, gan ārvalstu studentu, gan mācībspēku piesaiste, pētniecības partnerības tīklu veidošana utt. Tiek stiprināta arī LJA sadarbība ar Liepājas Jūrniecības koledžu kopīgas infrastruktūras izmantošanā, studiju pēctecības nodrošināšanā, sadarbībā pētniecībā, jūrniecības izglītības popularizēšanā.

Sekmējot pētniecību un inovācijas jūrniecības nozarē, sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi un ārvalstu partneriem RTU Ķīpsalā varētu attīstīt arī testa poligonu pašvadāmiem kuģiem. Lai arī Rīgā koncentrējas ap 80% zinātnes, te trūkst zinātnes parka.

Jau šobrīd Ķīpsalā vienuviet koncentrējas zināšanas, tehnoloģijas, jaunie un topošie talanti, tāpēc RTU redz vērtību šeit attīstīt inovāciju salu. Tajā būtu gan pētniecības un inovāciju kontakpunkts zinātņietilpīgiem uzņēmumiem un industrijai, gan pilotteritorija jaunu tehnoloģiju, jaunuzņēmumu un industrijas sadarbības projektu testēšanai, kā arī augsto tehnoloģiju mazapjoma ražošana vai pilotlīnijas.

RTU jau sadarbojas ar satiksmes un transporta nozares uzņēmumiem un organizācijām kā studiju satura pilnveidē, tā pētniecībā. Ciešā sadarbībā ar nozari, ņemot vērā tirgus pieprasījumu pēc augsta līmeņa speciālistiem ar profesionālo kompetenci loģistikas nozarē un Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes, pērn ieviestas jaunas loģistikas studiju programmas. Līdz ar to RTU Inženierzinātņu un vadības fakultāte ir kļuvusi par loģistikas izglītības izcilības centru Latvijā, kur var gan iegūt pilna spektra augstāko izglītību, gan to arvien papildināt tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursos. Lai sadarbību intensificētu, RTU aicina Satiksmes ministriju veidot valsts pētījumu programmu, lai ar zinātnieku palīdzību risinātu nozares izaicinājumus, un iesaistīties industriālo doktora programmā.

Elastīgāk reaģētu uz tautsaimniecības vajadzībām palīdzētu arī institucionālā finansējuma ieviešana, norāda RTU rektors Tālis Juhna. Koncentrēšanās uz rezultātu un universitātei pieejamo finanšu resursu maksimāli efektīva izmantošana nodrošinās papildu finansējumu akadēmiskā un zinātniskā personāla atalgojumam, kāpinās studiju programmu konkurētspēju un izglītības kvalitāti, stiprinās tās atbilstību tautsaimniecības pieprasījumam, kā arī piesaistīs vairāk finansējuma zinātnei. Institucionālais finansējums ļaus arī novirzīt lielāku finansējumu viena studenta sagatavošanai un pievienot papildu vērtību studiju procesam, sekmējot STEM studējošo atbiruma samazinājumu, palielinot absolventu un mūžizglītībā studējošo skaitu.