Trešdiena, 29.novembris

redeem Ignats, Virgīnija

arrow_right_alt Latvijā

No septembra paplašināsies brīvpusdienu saņēmēju loks Cēsu novadā

© Ģirts Ozoliņš/f64

No šī gada 1.septembra stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi, paplašinot brīvpusdienu saņēmēju loku Cēsu novadā, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Jaunajos saistošajos noteikumos paplašināts skolēnu ēdināšanas atlaižu saņēmēju loks, tajā iekļaujot arī daudzbērnu ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada teritorijā, bet kuri mācās izglītības iestādēs ārpus Cēsu novada teritorijas.

Saistošajos noteikumos paplašināta atlaižu saņēmēju grupa "bērni bāreņu un bez vecāku gādības palikuši bērni", neiekļaujot ierobežojošo nosacījumu par to, ka bērna dzīvesvietai pirms Cēsu novada bāriņtiesas lēmuma pār bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņemšanas jābūt deklarētai Cēsu novada teritorijā.

Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetā ir paredzēts finansējums skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanai 1 796 847 eiro, tajā skaitā skolēniem, kuri apgūst obligātās izglītības programmas Cēsu novada teritorijā esošajās izglītības iestādēs - 1 337 997 eiro, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām - 6750 euro, daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Cēsu novada teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un bērniem ar invaliditāti - 434 500 eiro, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - 17 600 eiro. Paplašinot ēdināšanas maksas atlaižu saņēmēju loku, papildus nepieciešams finansējums 9000 eiro to daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izmaksu segšanai, kuri mācās ārpus Cēsu novada teritorijas esošajās izglītības iestādēs. Saistošo noteikumu nosacījumu izmaiņas attiecībā uz bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem atlaižu saņēmēju skaitu būtiski nepalielinās, tāpēc nepieciešamais finansējums būs rodams esošā budžeta ietvaros.

Lai finansētu saistošo noteikumu paredzētos ēdināšanas maksas atvieglojumus šajā gadā, budžetā kopā nepieciešami 1 805 847 eiro.

Skolēniem, kuri apgūst obligātās izglītības programmu kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm, noteikti vairāki atvieglojumi. Pašvaldība pilnībā apmaksās ēdināšanu bērniem no piecu gadu vecuma līdz 6.klasei. Savukārt 7.-9.klašu skolēnu pusdienām piemēros 50% atlaidi.

Skolēniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā, un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu visas ēdienreizes ir bez maksas.

Šo ģimeņu 5.-9.klašu bērniem, kuri klātienē apgūst obligātās izglītības programmas pašvaldība nodrošinās bezmaksas pusdienas.

Savukārt vidusskolēniem, jauniešiem, kuri mācās arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestādēs atbilstoši skolēna ēdināšanas faktiskajām izmaksām mācību iestādē, segs 100%, bet nepārsniedzot 4 eiro izmaksas dienā.

Lai saņemtu atvieglojumus vecākiem jāiesniedz iesniegums bērna izglītības iestādē. Daudzbērnu ģimeņu bērnu vecākiem papildus jāiesniedz "3 + ģimenes kartes" kopija.

Bērnu ar invaliditāti vecākiem papildus jāiesniedz invaliditātes apliecības kopija, ja pašvaldībai nav ziņu par to.

Ja bērns mācās citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs, piemēram, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums un citās, iesniegums jāiesniedz Cēsu novada Sociālajā dienestā.

Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem par kuru aprūpi lēmumu pieņēmusi kāda no Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību bāriņtiesām vai Cēsu novada bāriņtiesa vai kuru dzīvesvieta un aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā tiks bez maksas tik nodrošinātas visas ēdienreizes bērnudārzā, savukārt 5.-9.klašu skolēniem pašvaldība nodrošinās bezmaksas pusdienas.

Vidusskolās, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestādēs atbilstoši skolēnu ēdināšanas faktiskajām izmaksām mācību iestāde, bet nepārsniedzot 4 eiro.

Atvieglojumus turpina piemērot pēc pilngadības sasniegšanas, ja skolēns bez pārtraukuma turpina izglītības programmas apguvi, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

Lai saņemtu atvieglojumus aizbildnim vai audžuvecākam jāiesniedz iesniegums bērna izglītības iestādē. Ja bērns mācās citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs, iesniegums jāiesniedz Cēsu novada Sociālajā dienestā.

Skolēniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības atvieglojumus piešķir no dienas, kad saņemts iesniegums, līdz kalendārā gada attiecīgā pusgada beigām.

Skolēniem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas - atvieglojumus piešķir no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai.

Bērniem, kuri apgūst pirmskolas izglītības programmu - no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kalendārā gada beigām.

Atvieglojumus nepiemēro, ja skolēna ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts vai citas pašvaldības budžeta līdzekļiem.