Komentāri: Izmētājot atkritumus, cilvēki sev paraksta nāves spriedumu