Rīgas ūdens vienkāršo būvniecības ieceres saskaņošanu

 

No 1. decembra SIA Rīgas ūdens atvieglojusi procedūru, kādā notiek būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana viendzīvokļa dzīvojamās mājas pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

Šī vienkāršotā procedūra attiecas uz gadījumiem, ja centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pievadi ir izbūvēti līdz tehnisko noteikumu pieprasītāja piederošā zemes gabala robežai vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas dokumentācijas pieprasītāja piederošā dzīvojamā māja, robežai vai ielas sarkanajai līnijai. Tas attieksies arī uz gadījumiem, ja šis īpašums ir zemes starpgabals. Tāda pati kārtība būs spēkā arī tajos gadījumos, ja vairāk nekā viens centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pievads izbūvēts līdz tehnisko noteikumu pieprasītāja piederošā zemes gabala vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas tehnisko noteikumu pieprasītāja piederošā dzīvojamā māja, piegulošā zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai.

Šajos gadījumos jautājums par pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai tiks izskatīts uzreiz pēc iesnieguma būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai reģistrēšanas iesniedzēja klātbūtnē Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53. Šo dokumentāciju centrā pieņems pirmdienās no pulksten 13.30 līdz 15.30 un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz11.30. Tehniskie noteikumi šādos gadījumos tiks sagatavoti un izsniegti piecu darba dienu laikā.