Latvijas Okupācijas izpētes biedrība

Divdesmit astotajā decembrī Līgatnē notika atvadīšanās no Latvijas vēsturē nozīmīga cilvēka – Andreja Cīruļa. Atmodas sākumos, kad viņš vadīja laikrakstu „Padomju Jaunatne” (vēlāk „Latvijas Jaunatne”), tajā tika publicēti drosmīgi raksti, kas saliedēja latviešu tautu cīņā par neatkarību, par Tautas frontes dibināšanu, par latviešu valodas statusu pacelšanu, par Daugavas glābšanu, par Baltijas ceļu, par celšanos cīņai uz barikādēm, par karogu utt. Tādejādi laikraksts bezbailīgi aicināja tautu nebaidīties, bet celties Atmodai. Šis laikraksts toreiz ieguva visaugstāko rādītāju preses izdevumu vidū, jo tam uzticējās 68 % lasītāju. Pēc tam sekojošos laikos tāds rādītājs Latvijā vairs nav bijis. Iespējams šī laikraksta nozīme vēl nav pienācīgi novērtēta.