Par Lemberga aizstāvi tiesvedībā Rīgas apgabaltiesā

 

Šī gada 25. jūnijā tiesvedības procesā mans vienīgais un pastāvīgais tiesas advokāts Raimonds Krastiņš veselības stāvokļa dēļ pārtrauca manu aizstāvību un apturēja darbību advokatūrā.

Lai nodrošinātu savu aizstāvību, informēju tiesu, ka man ir noslēgta vienošanās par aizstāvības realizēšanu tiesā ar zvērinātu advokātu Aivo Leimani. Taču Aivo Leimanis atsevišķās dienās nevar piedalīties tiesas sēdēs pēc apstiprinātā grafika un realizēt manu aizstāvību agrāku saistību dēļ ar citiem klientiem, kuras viņš ir saskaņojis tiesas sēdēs citās krimināllietās.

Ar šo daru zināmu, ka izpildot tiesas noteikto aizliegumu slēgt vienošanos ar advokātu, kurš nevar piedalīties visās tiesas sēdēs atbilstoši grafikam no pirmdienas līdz ceturtdienai, ievērojot Kriminālprocesa likuma pienākumu obligāti pildīt tiesas dotos uzdevumus, un, ņemot vērā prokurora Jura Jurisa dominējošo lomu tiesvedībā, - esmu izpildījis tiesas un prokurora uzdevumu un lauzis vienošanos ar advokātu Aivo Leimani par manas aizstāvības realizēšanu tiesā.

Tāpat informēju, ka uz šo brīdi neesmu atradis nevienu praktizējošu krimināltiesību advokātu, kurš nebūtu aizņemts tiesā kaut vienu dienu, atbilstoši grafikam - šogad un nākamgad katru nedēļu no pirmdienas līdz ceturtdienai kaut vienu stundu.

Savus zvērināta advokāta, kurš atbilstu tiesas un prokurora izvirzītajām prasībām, un spētu nodrošināt manu aizstāvību tiesā, meklējumus turpinu.