VAKARA ZIŅAS. 10 fakti par Latvijas Neatkarības deklarāciju

 
©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

***

1. Latvijas PSR Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā pieņēma deklarāciju «Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu».

2. Ar Neatkarības deklarāciju tika atjaunota Latvijas Republikas Satversmes darbība un uzreiz apturēta, izņemot tās pamata pantus, kas turpināja darboties. Satversmes darbība tika atjaunota daļēji, jo tolaik vēl bija iespējams piemērot Latvijas PSR konstitūciju un citus likumus, kas nebija pretrunā Satversmes 1., 2., 3. un 6. pantam, kuri grozāmi tikai ar tautas nobalsošanu:

  1. pants - Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.
  2. pants - Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.
  3. pants - Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale un 6. pants - Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.

3. Deklarāciju «Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu» pieņēma ar 138 deputātu balsīm. Deklarācijas pieņemšanai nepieciešamas divas trešdaļas jeb 132 no 198 balsīm, dokumentu pieņēma ar sešu balsu pārsvaru. Atsevišķi tika nolasīts katra deputāta balsojuma rezultāts.

4. Kopš 2016. gada Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā tiek svinēti Baltā galdauta svētki. Līdz tam Latvijas neatkarības pasludināšanas diena - 4. maijs - ceturtdaļgadsimtu ir bijusi diena bez vienojošas tradīcijas. Aizsākot Baltā galdauta svētkus, vairāk nekā 50 pašvaldību daudzos novados meklējušas tādu svētku saturu, kas novada iedzīvotājos veidotu lepnumu par piederību gan lokālajai dzīvesvietai, gan par savu valsti.

5. Neatkarības deklarācijā atzīts, ka Latvijas Republikas iekļaušana Padomju Savienībā no starptautisko tiesību viedokļa nav spēkā un Latvijas Republika joprojām de jure pastāv kā starptautisko tiesību subjekts, ko atzīst vairāk nekā 50 pasaules valstis.

6. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika, saīsināti — Latvija.

7. Neatkarības deklarācijā Latvijas Republika apņemas garantēt Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī politiskās brīvības, kuras atbilst vispāratzītām starptautiskām cilvēktiesību normām. Tas pilnā mērā attiecināms uz tiem PSRS pilsoņiem, kuri izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonību.

8. Saskaņā ar Neatkarības deklarāciju Latvijas Republikas attiecības ar PSRS jāveido saskaņā ar joprojām spēkā esošo 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krieviju, kurā uz mūžīgiem laikiem ir atzīta Latvijas valsts neatkarība. Sarunām ar PSRS noteikts izveidot valdības komisiju.

9. Deklarācijas dokumentu gatavoja pusotru mēnesi. Deklarācijas saturs frakcijās tika apspriests un papildināts sešas reizes.

10. Kopš 1995. gada Saeima 4. maijā notur svinīgu sēdi, kas veltīta Neatkarības atjaunošanas deklarācijas pasludināšanai.