Skolēns Sanatorijas internātpamatskolā ierodas ar elektrošoka ierīci un nazi
 
Attēlam ilustratīva nozīme ©pixabay.com

Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), kas jau pērn sakarā ar narkotiku lietošanu bijis šajā iestādē, arī šoreiz konstatējis virkni pārkāpumu. Ne skolas direktore, kas iesniegusi atlūgumu, ne Rīgas dome, kas ir izglītības iestādes dibinātāja, nekomentē tos, jo šādu dokumentu vēl neesot saņēmuši.

Nu jau publiski izskanējis otrs gadījums, kas noticis Sanatorijas internātpamatskolā, jo drīz pēc incidenta ar policista piekaušanu skolotājs pie viena no audzēkņiem atradis elektrošoka ierīci un nazi, par ko ziņojis Valsts policijai. Arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Indra Vilde nenoliedz, ka šīs skolas vārds pašvaldības ausīs nonācis jau iepriekš, tāpēc savu palīdzību ik pa laikam sniegusi departamentā izveidotā Izglītības atbalsta nodaļa. IKVD vecākā eksperte Jana Veinberga apliecina, ka šī nav vienīgā reize, kad dienestam nācies doties uz šo skolu. Arī pērn tas noticis - sakarā ar narkotiku lietošanu.

Izmeklējot 23. novembra incidentu, IKVD atkal atklājis vairākus pārkāpumus, kas liecina «par problēmām ar iekšējo un ārējo normatīvo aktu ievērošanu». Sākot jau ar to, ka skolēni no stundas atbrīvoti agrāk, jo dežurējošais skolotājs, kurš aizvietoja saslimušu priekšmeta skolotāju, bija aizņemts sarunā ar kāda skolēna māti. Līdz ar to skolēni mācību stundas laikā atradās ārpus klases un nebija skolotāja uzraudzībā. Turklāt vēl alkohola reibumā. Skolēnu paskaidrojumos teikts, ka grādīgo atnesis viens no klasesbiedriem un starpbrīžu laikā to arī lietojuši. Diemžēl ne pedagogi, ne skolas vadība, ne darbinieki nebija pamanījuši, ka vairāki 8. klases audzēkņi stundās ir iereibuši. Dienesta darbinieks arī pārliecinājies, ka nepilngadīgie smēķē ārpus skolas teritorijas.

IKVD vērš uzmanību arī uz to, ka skolas iekšējās kārtības noteikumos nav noteikta precīza pedagoga un direktora rīcība gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība. Kas attiecas uz skolēniem - viņi ir uzrakstījuši paskaidrojumus, un par pārkāpumiem ir informēti arī viņu vecāki. Direktore arī norādījusi, ka 8. klases skolēniem ir notikušas audzināšanas stundas par dažādām nozīmīgām tēmām un viņa ir uzdevusi skolas atbalsta personālam sadarbībā ar klašu audzinātājiem «nekavējoties veikt preventīvas sarunas ar notikumā iesaistītajiem skolēniem, kā arī organizēt pasākumus, kas mazinātu neiecietības izpausmes pret līdzcilvēkiem, risinātu atkarības problēmas, veicinātu pozitīvu savstarpējo saskarsmi un attīstītu konstruktīvas konfliktsituāciju risināšanas iemaņas pusaudžu vidū». Bija paredzēts, ka 29. novembrī pamatskolā bērnu likumpārkāpumu nodaļas policijas darbinieki runās ar skolēniem par «godu un cieņu», tajā skaitā arī par attieksmi pret cilvēku formas tērpā.

IKVD nolēmis lūgt skolas dibinātāja - pašvaldības - aktīvu iesaisti minēto problēmu risināšanā. I. Vilde gan teic, ka par turpmākajiem soļiem lemšot tad, kad tiks saņemta IKVD vēstule. Tāpat tiks lemts par skolas direktores Anitas Stukānes atbrīvošanu no ieņemamā amata. Pirms tam departaments lūdzis viņu iesniegt paskaidrojumu par notikušo, taču atklāt to, kas tur rakstīts, nevar, jo tas esot ierobežotas pieejamības dokuments.