Atklāj jaunus klientu apkalpošanas punktus
 
VAJADZĪGI. «Gribētos, lai sociālie darbinieki savas zināšanas un prasmes varētu pielietot ne tikai, lai nodrošinātu materiālās palīdzības saņemšanu, bet lai uzlabotu dzīves kvalitāti, garīgo veselību un labklājību mūsu klientu ģimenēm,» teic Nonna Jakubovska ©Publicitātes foto

Sociālie jautājumi ir katras pašvaldības prioritāte. Kā šajā jomā strādā Daugavpilī, vēsta pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja Nonna Jakubovska.

- Kā jūs pati raksturotu esošo situāciju sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu jomā - cik sakārtots ir sociālais dienests, un kas būtu jādara, lai situāciju vēl vairāk uzlabotu?

- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests darbojas vairāk nekā 25 gadus un ir izturējusi lielu attīstības, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmas modernizācijas un uzlabošanas ceļu. Šajā laikā uzkrāta milzīga pieredze, veikta darba analīze, un tagad Daugavpils ir viena no pilsētām, kur sociālā sfēra strādā efektīvi. Šī gada februārī atvērām mūsdienīgu klientu apkalpošanas centru Lāčplēša ielā 39, kur pieņem līdz 200 cilvēku dienā. Lai padarītu sociālo palīdzību vēl pieejamāku, mēs atsākām darbu iedzīvotāju pieņemšanas punktā Jaunbūves mikrorajonā, Liepājas ielā 4.

- Vai pēdējā laikā ir pieņemti lēmumi vai arī jau ieviesti dzīvē jauni pakalpojumu veidi?

- Galvenais izaicinājums un darbības virziens sociālo pakalpojumu jomā ir deinstitucionalizācijas process (DI). Tās galvenais mērķis padarīt sociālo rehabilitāciju cilvēkiem ar garīga rakstura vai ar funkcionāliem traucējumiem maksimāli tuvu mājas apstākļiem. Jau šobrīd Daugavpilī ir pieejami grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas, psihologa pakalpojumi. No 2018. gada janvāra būs aprūpe mājās pirmsskolas vecuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. DI gaitā mums jāizveido «Atelpas brīža» pakalpojums, kur strādās fizioterapeits un medicīnas darbinieki, bērnunama-patversmes vietā jāizveido arī Jauniešu māja.

Šobrīd mūsu pašvaldībā ir 8 sociālo pabalstu un 14 materiālā atbalsta veidi. Tos piešķir pārsvarā saskaņā ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu. Palīdzam arī daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem, bāreņiem, audžuģimenēm. Tiem iedzīvotājiem, kas pēkšņi nonāk krīzes situācijā, arī tiek sniegta sociālā palīdzība. 2017. gada vidū ir ieviesti jauni materiālā atbalsta veidi. Piemēram, laulāto pāri, kuri svin 50. kāzu gadadienu, saņems no pašvaldības dāvanā 100 eiro. Ieviests atbalsts 100 eiro gadā ČAES avārijas likvidatoriem, politiski represētajiem, komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kara un Afganistānas kara dalībniekiem. Daudz uzmanības pievērsts audžuģimenēm - pašvaldības pabalsti ir ievērojami palielināti. Ieviests jauns pabalsts socializācijas un audzināšanas nolūkiem - līdz 600 eiro gadā.

- Kurus no pēdējos gados ieviestajiem pakalpojumiem iedzīvotāji novērtē vislabāk?

- Vispopulārākais sociālās palīdzības veids ir bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā. Visi Daugavpils iedzīvotāji, sasniedzot Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu, brauc bez maksas. Ļoti ceram, ka ne mazāk populāra būs Pilsētnieka karte, kuru Daugavpils pašvaldība plāno ieviest. Tas ļaus pilsētniekiem ne tikai saņemt visus viņiem pienākošos sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidus, bet arī palīdzēs mums analizēt to efektivitāti.

- Par finanšu pieejamību - vai pašvaldība ir ieinteresēta sociālās jomas attīstībā, kādi ir tās piedāvātie risinājumi un mērķi?

- Par sociālās jomas svarīgumu pilsētai liecina tas fakts, ka tās finansējuma apjoms ir aptuveni 10% no kopējā pašvaldības budžeta. 2018. gadā šī tendence turpināsies. Daugavpils novirza pietiekami daudz līdzekļu vismazāk aizsargāto iedzīvotāju sociālajam atbalstam. Mēs pastāvīgi uzlabojam klientu apkalpošanas kvalitāti, veicot klientu aptaujas. Ejam kopsolī ar laiku - priekšā ir liels darbs, lai popularizētu e-iesniegumu iesniegšanu, jo drīz vien praktiski visa valsts komunikācija ar sabiedrību notiks internetā. Daugavpils Sociālais dienests jau šobrīd ir pārstāvēts portālā Latvija.lv.

- Par cilvēkiem, kuri ikdienā strādā grūto sociālo darbu - vai viņiem ir iespēja restartēties un atpūsties?

- Vārdu vietā - darbi. Nākamajā gadā mūsu sociālā darba speciālistiem tiks palielināta alga un piešķirta veselības apdrošināšana, kuras nebija līdz šim.

- Ko vēlētos sociālais darbinieks - kādu jūs redzat sava darba nākotni?

- Sociālais darbinieks ir ļoti daudzpusīgs speciālists, kuram ir unikālu zināšanu komplekss. Un ļoti gribētos, lai šīs zināšanas un prasmes varētu izmantot ne tikai tam, lai nodrošinātu materiālās palīdzības saņemšanu, bet lai uzlabotu dzīves kvalitāti, garīgo veselību un labklājību mūsu klientu ģimenēm. Es apsveicu visus Latvijas kolēģus gaidāmajā Sociālā darbinieka dienā!