Komentāri: Jaunos kociņus no briežiem aizsargās ar nemazgātu aitas vilnu