Komentāri / Latvijā ir trešais augstākais pašnāvību skaits ES; pērn situācija pasliktinājusies
 

69 komentāri

RRe nu
Veiksmes stāsts...
2.oktobris, 11:38 Atbildēt
TTā arī nesapratu no tevis
Trešā vai ceturtā vieta ?
2.oktobris, 17:46 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Dieva Vārds, Psalms 91.
1 Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā,
2 tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!"
3 Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.
4 Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.
5 Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida,
6 nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.
7 Kaut arī tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.
8 Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts.
9 Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu.
10 Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij,
11 jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.
12 Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.
13 Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!
14 "Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu.
15 Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.
16 Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!"
2.oktobris, 11:45 Atbildēt
jjaunais bauslis gaisā lido
Mums Latvijā lauvas nav.Tas tavs teiktais ir no Vecās Derības priekš ebrejiem.Vai neesi dzirdējis,ka Dievu var iesūdzēt tiesā par viņa solītā nepildīšanu,kā Izraēlā tas notika,kur tiesai nav iespējams atteikt šo lietu izskatīt.Vai piekrīti,ka Vecajā Derībā izspaustajam vārdam ir jātop īstenotam dzīvē?Kāda tad ir Jaunā Derība ar Dievu?Vai jūdaisti vakcinējas,vai tomēr paļaujas uz savu dievu Jahvi,ka viņš viņus pasargās no visa?
2.oktobris, 12:04 Atbildēt
PPravietisnejaukais
"Dieva Vārds, Salamana pamācības , 9. nodaļa:

10 Gudrības sākums ir Tā Kunga bijāšana (respekts), un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana.
11 Jo caur mani tavu dzīves dienu daudzums pieaugs, un lielāks kļūs arī tavu dzīves gadu skaits.
12 Ja tu esi prātīgs, tad tu esi paša labā prātīgs, ja tu esi izsmējējs, tad tu to viens pats arī cietīsi.
13 Bet neprātība ir muļķīga, trakulīga sieva, kas ārkārtīgi naska uz tērzēšanu un tomēr neko nezina.
2.oktobris, 16:08 Atbildēt
ttu neesi izredzēta kaut aicināts
Tas ir identiski par tevi,kas bez saprašanas lieto Bībeles vārdus,bez reālas sajēgas par to,kas ar to ir sacīts.Tu esi nejēga,tu vārdus valkā bez vajadzības,jo nevilksi vasarā kažoku.Tevi var vērtēt kā Bībeles teiktā izsmējēju,neprātīgo,jo tu esi formāls teiktā izmantotājs bez sajēgas par nesto ideju,tā pat kā tos,kuri piekrīt Jēzus miesas un asins ēšanai,kaut gat pats Jēzus saviem mācekļiem to izskaidroja.Var teikt ka esi neaptēsts zināšanu paudējs no neiesvētītas apziņas(svētais gars).
2.oktobris, 16:52 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Dieva Vārds, apustruļa Pāvila 2. Vēstule Timotejam, 3. Nodaļa:

13 Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestigs arvien lielākā ļaunumā maldinādami un maldīdamies.
14 Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši,
15 un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.
16 Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,
17 lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.
3.oktobris, 9:02 Atbildēt
SSkolnieciņš
Pravietinejauko, es aizlūgšu par Tevi Latvju Dievus!
Svētīgi, Tavs Skolnieciņš
P.S. Kļūt par dievturi un atgriezties pie Sentēvu Dieviem nekad nav par vēlu! Uzvelc kaklā pērkoņkrustu un pieņem visvareno Pērkonu — Debesu Tēvu savā sirdī un dzīvo laimīgs!
2.oktobris, 17:12 Atbildēt
NNiknais
Cilvēki nevar izturēt laimē diešanu
2.oktobris, 11:59 Atbildēt
FForši
Ir uz ko vel tiekties , cerams drīz busim piemajā vietā !
2.oktobris, 12:28 Atbildēt
IInta
DIENAS CITĀTS
Cik gan dažādas vajadzības... No PSRS iebraukušajiem ebrejiem vajag labas gribas kompensācijas, kas viņiem nepienākas ne par pieci kapeiki, toties to lielumu viņi nosaka paši. Rīgai vajag stabiņus, staķīšus un citus kraķīšus. Robežas žogam vajag priekšzīmīgu skolas liecību un labu reputāciju. Parastajam latvietim paliek kosmiski gāzes, degvielas un elektrības maksājumi, izsmalcināta laupītājnodokļu sistēma, OIK un citi ŠMOIK. Jā, gandrīz piemirsu. Latvietim vēl paliek drosmīgi un principiāli Saeimas deputāti (kopskaitā 61), kuri par spīti visādiem nevajadzīgiem argumentiem tomēr pamanās ar aristokrātisku smalkmi ielīst tajā vietā, kur saule nespīd, un nodot Latviju. Lūdzu, nenāciet vairs ārā no tās vietas. Smacenieks no jums būs neizturams.
- Elita Veidemane
2.oktobris, 14:07 Atbildēt
sskeptiķis
Manuprāt, augstais pašnāvību skaits ir jāuzskata par Latvijā valdošās kompradorās politiskās elites izcilu sasniegumu latviešu tauta iznīcināšanā. Manuprāt, to ir inspirējuši Sorosa fonda un ASV vēstniecība.
2.oktobris, 15:22 Atbildēt
zzinātniska pieeja
Man tomēr liekas,lau kaut ko spriestu,tad tas ir cītīgi precīzi jāizpēta,kur tie piedāvātie depresanti ir seku novēršanai,bet tas iemesls tomēr paliek.Bet vienaldzīgums sit augstu vilni.Jā,lai ko spriestu,tas ir jāizpēta gudri,kur arī jābūt attiecīgi kas ir spējīgi to izpētīt.
2.oktobris, 15:30 Atbildēt
TTeoloģiska pieeja
Mārtiņš Luters : " Cilvēks ir kā zirgs, ja viņš nevēlas, ka uz viņa jāj Dievs, tad uz viņa jāj Sātans."
2.oktobris, 16:11 Atbildēt
SSkolnieciņš
"Teoloģiska pieeja @ Šodien, 16:11" Tavs Mārtiņš Luters bija ebreju cilts Dieva Jahves dirslaiža. Kāpēc man ticēt ebreju dirslaižu vārdiem? Vai Tu jau kārtīgi izlaizīji dirsu ebrejukopienai? Kā ir laizīt dirsu Bībeles viltus Dievam Jahvem?
Ar necieņu, Skolnieciņš
2.oktobris, 17:35 Atbildēt
mmežoņi ir starp mums
Tad jau sanāk ka krievs ar savu pareizticību to vien dara kā pielūdz ebreju dievu un viņu nesto saprašanu.Tad jau krievs ir vien svešu dievu pielūdzējs kā pārējie,kuri pielūdz šo ebreju dievu.Ak šausmas tā cilvēku garīgā attīstība,kura vēl joprojām ir mežoņu laikos ar mežonīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli.
2.oktobris, 17:47 Atbildēt
SSkolnieciņš
Jā, tā ir. Krievi pielūdz svešu Dievu. Kuces dēls un imbicils kņazs Vladimirs 988. gadā nodeva Slāvu Dievus un varmācīgi uzspieda Bībeles viltus Dievu Jahvi visām slāvu tautām. Krieviem ir Slāvu Dievi, kurus lūgt un godināt, un ar kuriem lepoties. Lai Dievs Černobogs ar savu veseri sadragā kņaza Vladimira pretīgo viepli! Kauns un negods visai kņaza Vladimira dzimtai un citiem Slāvu Dievu nodevējiem!
Ar cieņu, Skolnieciņš
2.oktobris, 18:03 Atbildēt
SSputnik V
turi muti,pider !
2.oktobris, 19:08 Atbildēt
SSkolnieciņš
Kņazs Vladimirs jobanutijs pidars.
2.oktobris, 19:59 Atbildēt
kkatrai tautai sava mantalitāte
Mārtiņš Luters ir vācietis ar visu viņa nesto mentalitāti-iekarošanas un pakļaušanas daba,kur tie vācieši arī bija krievijas pārvaldītāji.
2.oktobris, 17:10 Atbildēt
SSkolnieciņš
Tauta baumo, ka Ikšķiles bīskaps Meinards un Rīgas bīskaps Alberts bija pedarasti un sātanisti.
2.oktobris, 17:38 Atbildēt
aavv
antidepresanti paši nereti mēdz izraisīt tādas tieksmes, un tas ir minēts to aprakstos.
2.oktobris, 16:01 Atbildēt
aavv
ārzemju ziņās lasīju, ka ar fotētajiem biežak atgadās traumatiski notikumi un ka viņi biežak uzliek sev rokas. Varbūt to var izskaidrot ar jauno kiborgizāciju?
2.oktobris, 16:00 Atbildēt
EElīna
Es arī drīz domāju noslēgt rēķinus ar šo dzīvi. Nav spēka vairs. Alga 500, uzturlidzekli 130 , bērns pusaudzis, komunālie rēķini tagad ap 170 mēnesī, îres maksa 250, ēdam Rolltonus ar maizi.
2.oktobris, 16:22 Atbildēt
HHah
Es lūdzu jūs nepadoties un cīnīties tālāk , līdz pēdējam , varbūt kautkas mainīsies un paliks dzīvē vieglāka(protams pašai japacīnās ).Es atceros savu bērnību ,kur tikai uz pliku maizi dzīvojam un pa laikam pa zupiņai,nebija pat tā īsti ,kur nomazgāties un ziemā ar vairākām segām sedzāmies un kādas 2 drēbju komplekti (skolai un pa mājām) , grūti bija un bija gadījumi ,ka klasesbiedri paņirgājās , bet tomēr pēc 20 gadiem tagad pilnībā nekas netrūkst un dzīve šķiet diezgan jauka.
3.oktobris, 0:58 Atbildēt
mmaldīgie priekšstati
Latvijas valdībai tas galīgi neuztrauc,jo tas nenes naudu,viņiem tauta ir tikai kā slaucama govs priekš viņu parazītiskā dzīvesveida,jo iekams neiznīks nespējīgie rīkoties tikai sava egoisma vārdā,tikmēr tāda pašattīrīšanās notiks.Līdz ar to ir jāmaina skolas programma par saprašanu par realitāti,vai tāda vispār nav vajadzīga,ja nav gribēšana bērnus sagatavot īstenībai.Nav tāda iejūtība,līdzjūtība,dalīšanās,palīdzēšana,demokrātija kā morāla vērtība,nav pašcieņa,nav lepnuma-priekš tā,kur no tā nav praktiska labuma naudas izteiksmē.Nav patriotisma-kurš ir diktēts no citu izmantošanas sava īpašuma aizsardzībai.Skolēnam ir jāzin tas viss,lai nerastos pārsteigumi un depresijā slīkšana,ka īstenība neatbilst viņu eiforiskai saprašanai un izjūtām par īstenību.
2.oktobris, 16:22 Atbildēt
IInta
2.oktobris, 16:32 Atbildēt
HHe He
Lieliski! Jo vairāk apsprāgs, jo valdībai labāk. Nevajadzēs maksāt pensijas un visus īpašumus varēs atdot židiem. Nopotēt visus nav nemaz tik vienkārši, daudzi nedodas rokās...a kā citādi lai iznīdē. Vēl var pieņemt likumu šaut nost miera laikā. Teritorijas ir jāatbrīvo!!!
2.oktobris, 16:36 Atbildēt
vviesis
Kā izteicās viens redzams valdošās koalīcijas pārstāvis, tās pašnāvības mums no saules trūkuma.... Latvijā ir pārāk maz saules, tādēļ cilvēki karas, šaujas, griežas, slīcinās... un, Dieva dēļ, tikai nepadomājiet, ka tas ir aiz nabadzības un varas vienaldzības pret iedzīvotājiem. Saules trūkums, tikai saules trūkums, mani dārgie.......
2.oktobris, 16:47 Atbildēt
SSkolnieciņš
Kura Dieva dēļ? Bībeles viltus Dieva Jahves dēļ?
2.oktobris, 18:04 Atbildēt
nnesaprotami
tev sarts no Kalnciema ielas midzena atlauj sadu dezu dzit ?
2.oktobris, 19:09 Atbildēt
IInta
2.oktobris, 16:47 Atbildēt
IInta
Vnk citviet....
2.oktobris, 16:49 Atbildēt
IInta
Un šis links jau paralēlēm:
youtu.be/aWFj-Cv0hR4
2.oktobris, 16:54 Atbildēt
NNnn
Sprāgstiet to tik šī valdïba gaida...dzīvojiet un esiet aktïvi visäs dzīves jomās.dievs visiem ir viens....
2.oktobris, 16:58 Atbildēt
SSkolnieciņš
Dievu ir daudz.
2.oktobris, 17:39 Atbildēt
SSkolnieciņš
Dieviešu ir daudz.
2.oktobris, 17:39 Atbildēt
SSkolnieciņš
Dievu un Dieviešu ir daudz.
2.oktobris, 17:39 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Dieva Vārds, apustuļa Pāvila pirmā vēstule Timotejam, 4.nodaļa.

1.Gars SKAIDRI saka , ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un DĒMONU MĀCĪBĀM, 2.padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta. 3.Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs radījis, lai ticīgie un PATIESĪBAS atzinēji saņemtu tās ar pateicību. 4. Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību.
3.oktobris, 9:06 Atbildēt
DDepresija
Laikam bezrūpīgi auguši, nav sagatavoti dzīves grūtībām, kuras neizbēgami rodas katra dzīvē. Bet mēs jau gribam tikai BAUDĪT dzīvi, vaine? Faktiski jau tā ir bēgšana no grūtībām...
2.oktobris, 17:01 Atbildēt
vviens nav karotājs
Vai tu nepadotu roku,lai kāds izkļūst no bedres?
2.oktobris, 17:13 Atbildēt
AAha
Algas gandrīz tādas pašas pusei iedzīvotāju pirms iestājas Eiropā,bet cenas dārgāk pārtikai nekā Eiropā .Norvēģijā pat lētākas,mums alkahols tik lēts ,lai var atļauties nodzert depresiju
3.oktobris, 0:44 Atbildēt
IInta
2.oktobris, 17:10 Atbildēt
aaaa
Tas tāpēc ka Latvija ir lielu melu valsts.
2.oktobris, 17:19 Atbildēt
LLai notiek tā
Meli tik pieaug dienu no dienas. Mums ir tik kovids un kovids. To, ka tik daudz jaunu cilvēku aiziet, neinteresē tautas kalpus, jo par tiem pasaules varenie nemaksā. Piemēram mediķiem, piemaksas saņēm tikai ar kovid strājošiem, pārējiem piga. Un kā ar vecākiem cilvēkiem, Pensiju sasniedzi, ar kāju pa pakaļu un ārā no darba, jo esi tak vecs. Bet ar pensiju nevar samaksāt par dzīvokli un nopirkt ēdamo, jo esi saņemis mēneša pabalstu - algu, un galā nekas nesanāk. Ar jaunākiem cilvēkiem tas pats. Viss tiek darīts, lai tevi salauztu. Es saku tā, lai tautas kalpi saņem atapakaļ to, ko nodara tautai! Lai notiek tā?
2.oktobris, 17:47 Atbildēt
mmierins
asv savu koloniju latviju aizlaiz posta !
2.oktobris, 17:34 Atbildēt
SSkolnieciņš
"mierins @ Šodien, 17:34" mierins ir Kremļa hujlo, kas nav nosprādzis no interfrontes laikiem.
2.oktobris, 17:41 Atbildēt
RRe kur
...skolnieciņ,neesi pindostānas sūkātājs?...
4.oktobris, 10:42 Atbildēt
ssveši valda pār Latviju
Latvijā ir atgriezušies muižnieku laiki,tādu muižnieku,kas uzakata doto zemi par svešu un iekarotu teritoriju ar tur dzīvojošo tautu.Beigas piezagās nemanot.Ne par velti saka,ka Latvija ir neizdevusies valsts,kaut gan tāda nekad nav bijusi,Latvijā valda svešas tautības,kur tādā gadījumā nevar teikt par neizdevušos,bet par svešām varām pakļautu valsti.
2.oktobris, 17:39 Atbildēt
SSkolnieciņš
Sākumā ir jāpadzen visus Kremlinus ar sūdainu mietu. Tad ar laiku varēs visu sakārtot. Kremļa 5. kolonna ir jāpadzen!
2.oktobris, 17:44 Atbildēt
ttīrs laukums no svešajiem
Noteikti ka lai sāktu ko kārtot,tad ir jāatbrīvo placis no svešiem,traucējošiem,magnētiskiem elementiem.
2.oktobris, 17:52 Atbildēt
rriebjas
kāpēc neņēmi zemi par sertifikātiem? aizdzēries
2.oktobris, 19:04 Atbildēt
AAtis Priedītis
Latvija varētu sākt rādīt piemēru visai pasaulei kā radikāli samazināt pašnāvību skaitu. Vispirms būtu jāsāk lielajos masu medijos publicēt līdz šim noklusēto informāciju par patieso cilvēka psihes uzbūvi. Un par pašu galveno - cilvēka psihē ir iestrādāts ļoti spēcīgs dzīvības saglabāšanas instinkts. Un šo instinktu ir iespējams atmodināt pilnībā. Ceru, ka tas arī Latvijas tiks izdarīts. Ja jutīšu, ka tas ir vajadzīgs turpināšu rakstīt un izdošu savu psiholoģisko pārdomu grāmatu "Un Freids nobijās", kurā par visu izstāstīšu daudz precīzāk.
2.oktobris, 18:04 Atbildēt
PPravietisnejaukais
Dieva Vārds, 2. Ķēniņu, 17. nodaļa:
38 Un to derību, ko Es esmu ar jums slēdzis, jūs nedrīkstat aizmirst - un nebīstieties svešus dievus!
39 Bet bīstieties To Kungu, savu Dievu, un Viņš jūs izglābs no visu jūsu ienaidnieku rokas!"
40 Taču tie neklausīja, bet darīja pēc sava iepriekšējā ieraduma.
41 Tā šīs tautas "bijās" To Kungu un kalpoja arī saviem elkiem, un tāpat arī viņu bērni un viņu bērnu bērni dara, kā viņu tēvi bija darījuši, un tā tie dara vēl līdz šai dienai.
3.oktobris, 9:08 Atbildēt