Aicina būt par idejas vēstnešiem
 
©Labklājības ministrija

Latvija līdzās Lietuvai un Igaunijai ir viena no pēdējām Eiropas valstīm, kas realizē deinstitucionalizācijas procesu, kura mērķis ir cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrēšana sabiedrībā.

Labklājības ministrija aicina ikvienu iesaistīties šajā procesā un kļūt par idejas vēstnešiem - gan valsts augstākās amatpersonas, gan arī katru individuāli, lai panāktu pārmaiņas domāšanā visos sabiedrības slāņos.

Iesaistīties var pavisam vienkārši - izglītojoties pašam, izglītojot citus un iepazīstoties ar kampaņas Cilvēks, nevis diagnoze materiāliem un daloties ar tiem. Arī padomājot par to, vai paziņu lokā nav kāds cilvēks vai ģimene, kam iespējams sniegt savu atbalstu - zināšanas, daļu brīvā laika. Faktu, ka atšķirīgā pieņemšana mūsu sabiedrībā ir apgrūtināta, apliecina arī pirms trim gadiem veiktā Eirobarometra pētījuma par diskrimināciju Eiropas Savienībā rezultāti - Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka valstī ir izplatīta diskriminācija invaliditātes dēļ (tā norādījuši 43 procenti respondentu). «Sabiedrībai ir nepieciešams saprast, ka cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem ir līdzvērtīgs ikvienam citam sabiedrības loceklim, jo arī viņiem ir sapņi, hobiji un dzīves mērķi, tāpēc ilgstošas aprūpes institūcija nav īstā mājvieta, kur cilvēkam būtu jādzīvo,» stāsta Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasmane. Citu valstu pieredze liecinot, ka domas maiņā ir jāpiedalās visai sabiedrībai - valsts augstākajām amatpersonām, uzņēmējiem, nevalstiskajam sektoram un katram cilvēkam individuāli. Kā pozitīvos efektīvas līdzāspastāvēšanas piemērus var minēt Lielbritāniju, Čehiju un Somiju. Piemēram, Lielbritānijā par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem mentoru ir kļuvis princis Harijs, kurš izveidojis kustību Heads Together (Galvas kopā), lai lauztu aizspriedumus par cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem.

Atbalsta plecs

Sabiedrības integrācijas fondsPasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.