Komentāri / LELB mācītāji bažīgi, ka būs nākamie pēc Rubeņa: Tiekam saukti par velna līdzstrādniekiem
 

19 komentāri

NNez kāpēc
LETAi ir tik mīļi šie varavīkšņainie viendzimuma kodzīves likuma un Stambulas konvencijas Trojas zirga atbalstītāji Latvijā?
12.marts, 22:30 Atbildēt
ccrusader
" Rietumu protestantiskajai kristietībai tuvās un saprotamās tradīcijas, kas pārstāv skata plašumu", šis "skata plašums"ietverot sodomistu "laulības" u.c. anti-kristīgās "vērtības" jau arī ir tas, par ko ir cepiens.
13.marts, 8:54 Atbildēt
AAK DIEVS
.Beidzot lai iet strādāt nevis kompostrē citiem smadzenes.
13.marts, 5:42 Atbildēt
DDNS
Nu kad cilvēki beigs atgremot semītu sacerētās teikas un klanīties svešu elku priekšā !!?? Latviešiem pašiem ir tik skaisti ticējumi un paražas, kas audzina mīlēt dabu, ģimeni, Tēvuzemi. Bībele pieder vēsturei ar visiem sludinātājiem !!!
13.marts, 8:29 Atbildēt
ccrusader
Kamēr klanīsimies pagānu dieviņa(vai dieviņu)priekšā, kas pastaliņās brauc no kalniņa lejiņā, Latvija NEKAD neizveidosies par normālu valsti, viss kritīs no rokām kā lidz šim. Svētais Trīsvienīgais, Mūžīgais Dievs, kliedē šo garīgo tumsu kāda valda pār mums!
13.marts, 8:40 Atbildēt
ees
Dievs svētī ar atgriešanos! Āmen.
13.marts, 9:27 Atbildēt
KKrustheshu lopam
Nevajag izsmiet!
13.marts, 8:55 Atbildēt
ccrusader
Paldies! Jums arī jauku, Dieva svētītu dienu!
13.marts, 9:16 Atbildēt
::-)
Paldies! Dievs ar Tevi! :-)
13.marts, 9:29 Atbildēt
::-)
Dievs ar Tevi!
13.marts, 9:28 Atbildēt
jjautājums
Kur pats Rubenis?
13.marts, 10:14 Atbildēt
jjautājums
Kur pats Rubenis?
13.marts, 10:14 Atbildēt
vveselais
Joprojām grūti saprast, kāpēc viena atsevišķa mācītāja uzskatu, rakstītā un teoloģisko nostādņu kritika no amatbrāļu puses uzreiz jāuztver kā kaut kāda akadēmiskās brīvības ierobežošana, naids, apdraudējums vai “emocionālā nepatika”. Gluži pretēji, publiskajā telpā redzētie teoloģiski pamatotie viedokļi p r e t pēdējo un priekšpēdējām Rubeņa grāmatām bija visnotaļ analītiski un rakstos skaidri pamatoti, kā jau luteriskajā tradīcijā tas raksturīgi. Problēma ir tajā, ka pat pēc šiem skaidrajiem atspēkojumiem, Rubenis ar sekotājiem turpina palikt pie sava, nemitīgi saucot pēc diskusijas un atvērtības.
“Mēs pat neesam pauduši teoloģiski atšķirīgus viedokļus” – un tomēr pietiek ieiet Lutera draudzes mājaslapā vai ieklausīties Paiča kunga šodien izklāstītajā versijā par luterismu, lai saprastu, ka runa tiešām ir par atšķirīgām, savstarpēji izslēdzošām teoloģiskajām nostādnēm.
Gan Paičs, gan Rozentāls uzsver, ka baznīca ir attālinājusies no saviem pamatiem un identitātes, kā arī aizvirzījusies prom no savas teoloģiskās tradīcijas. Tie ir nopietni teoloģiski apgalvojumi, apsūdzības, kuras diez vai var izšķirt plašā publiskā diskusijā, savējiem draudzes locekļiem piebalsojot un plaukšķinot. Šāda kontrverse tiešām prasa reālu mācītāju disputu, jo pretējā, piemēram, uzskata, ka tiešo Rubenis (un, iespējams, arī viņa sekotāji) ir novirzījušies no baznīcas pamata un teoloģiskās tradīcijas, un ka baznīca pēdējos gados tieši ir tuvojusies savai konfesionālajai identitātei. Šādu strīdu tiešām var risināt tikai teoloģiska rakstura disputs – pat ne “demokrātiska diskusija” (jo baznīcai nav nekāda sakara ar demokrātiju, t.i., noteiktu socpolitisku lēmumu pieņemšanas un organizācijas formu) – lai noskaidrotu pretējo pušu status controversiae, pamatotu to rakstos un luteriskajās ticības apliecībās kā patiesā rakstu skaidrojumā, un lai caur to noskaidrotu, vai abas puses vēl atrodas vienprātībā un sadraudzībā, jebšu ceļiem jāšķiras.
Pilnīgi nesaprotami ir uzurpētais skatījums par kādu it kā vienu Rietumu protestantismam raksturīgo skata plašumu un teoloģisko daudzveidību un “atbildīgu akadēmisko brīvību” – lai vai ko tas nozīmētu – kā rezultātā to pašu rietumu protestantisma vairākumu ir piemeklējis krahs, strupceļš un sabrukums. Šī rietumu protestantisma tradīcijas sekas šodien var skaidri redzēt Zviedrijā, Vācijā, Dānijā, vietām ASV, Holandē u.c. Vārdu sakot, kas ir šī mistiskā vienotā un atvertā rietumu protestantisma tradīcija, kuru pārstāvam galvo torņakalnieši?
13.marts, 10:45 Atbildēt
ttiešām
Vanags noknāba Rubeni. Tādi ir tie asinskārie vanagi.
13.marts, 11:55 Atbildēt
j
To vanagu vajag sadedzināt uz sārta.
13.marts, 11:57 Atbildēt
YYo
Vispirms Vanags noknāba Cālīti.
13.marts, 12:27 Atbildēt
DDo-re-mi
Putnu balle? DDDDD
13.marts, 22:31 Atbildēt
IIlze
Pareizāk- putnu izplūkšanās!
13.marts, 23:10 Atbildēt
gg.
Vanags ir cienījams un gudrs Dieva vīrs.
13.marts, 12:02 Atbildēt