Lauku tūrisma uzņēmējiem pasniegs kultūras zīmi "Latviskais mantojums"
 

10.maijā Latviešu biedrības namā pirmajiem divpadsmit lauku tūrisma uzņēmējiem pirmo reizi tiks pasniegta kultūras zīme "Latviskais mantojums".

Zīmes pasniegs Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleini.

Ar šādas zīmes ideju nāca klajā Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", aicinot talkā latviešu kultūras mantojuma zinātājus, autoritātes un Kultūras ministriju, lai kopīgiem spēkiem izveidotu zīmolu, kas aicinās pašmāju un ārvalstu tūristus iepazīt Latvijas izcilās tradicionālās vērtības, kas joprojām ir dzīvas un lielākā vai mazākā mērā caurvij mūsu, latviešu, ikdienas dzīvi.

Kā pirmie zīmi "Latviskais mantojums" saņems- Mekes krogs, lauku sēta "Ūši", tradīciju nams "Zvanītāji", Valmiermuižas alus darītava, zemnieku saimniecība "Adzelvieši", Vienkoču parks, Ludzas Amatnieku centrs, Salacgrīvas nēģu tači, lauku sēta "Dzirnupes", zemnieku saimniecība "Vaidelotes", lauku mājas "Donas", viesu nams "Lantus".

Kā norāda dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte, "Valstis, kuras apzinās savas identitātes vērtību, iegulda lielu darbu, lai to attīstītu. Un ne jau tikai tūrisma biznesa dēļ. Savas identitātes ietvaros cilvēks jūtas komfortabli. Patība ir kā mājās. Savas identitātes ietvaros cilvēks ir radošs un pašapzinīgs. Tomēr arī tūrisma biznesa dēļ. Nav nekas slikts, ka atskārsme - vienīgi savdabīgais ir interesants - tiek balstīta arī pragmatiskās interesēs. Savdabība pasaulē kļūst par iekārojamu mantu. Identitāte atmaksājas. Kultūru unikalitāte ne tikai dara pasauli krāsainu un cilvēkus kodolīgākus, bet kļūst arī par globālā tirgus produktu".

 "Mūsdienu straujajā ikdienas ritmā ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kuriem latviskais gars un mīlestība pret latviskās dzīvesziņas saglabāšanu ir aktīvi un nes šo pieredzi tālāk nākotnē. Tieši tāds mērķis ir Latviskā mantojuma zīmei. Mums ir jālepojas ar šiem uzņēmējiem un latvisko tradīciju aizrautajiem cilvēkiem, pateicoties kuriem, mūsu latviskās tradīcijas dzīvos ilgi, " uzsver LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Viena no latviskajām vērtībām ir - būt saimniekam. Laukos saimniekošana jeb uzņēmējdarbība ir atkarīga arī no pašvaldības ieinteresētības, atbalsta un sadarbības ar sava novada uzņēmējiem.

Pretendentus Latviskā Mantojuma zīmes saņemšanai izvērtēja komisija, kurā piedalījās Latvijas kultūras autoritātes: Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, Dace Melbārde, Latvijas nacionālā kultūras centra direktore, Signe Pujāte, Latvijas nacionālā kultūras centra direktores vietniece, Janīna Kursīte, 11.Saeimas deputāte, Latvijas Universitātes profesore, Māra Mellēna, etnopsiholoģe, pedagoģe, Dagnija Baltiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, Jolanta Treile, LR Kultūras ministrijas, Kultūrpolitikas departamenta direktore, Mārtiņš Kuplais, Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktores vietnieks, galvenais krājuma glabātājs, Valdis Muktupāvels, LU Humanitāro zinātņu katedras, Latvistikas un Baltistikas nodaļas folkloristikas un etnoloģijas katedras vadītājs, Andris Kapusts, Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs, Māra Zālīte, dzejniece un dramaturģe, Gatis Mūrnieks, Dziesmu svētku radošais direktors, McCann World Group Riga vadītājs, Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve, Armands Slokenbergs, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors, Dace Ziemele, LR Kultūras ministrijas Reģionālās kultūrpolitikas un informācijas analīzes nodaļas vadītāja, Asnāte Ziemele, LLTA "Lauku ceļotājs" prezidente.