MĒNEŠA JUBILĀRS. Strēlnieks

 
©Publicitātes foto

Brīvība, neatkarība, godaprāts un plašs pasaules redzējums īsumā raksturo Strēlnieka zīmes pārstāvjus. Viņi ir noskaņoti vērtējoši un filozofiski.

Strēlnieks ir viena no brīvību mīlošākajām zodiaka zīmēm. Vējš burās - un viņš dodas plašajā pasaulē... Varianti var būt vairāki: tiešā veidā, ar ceļasomu rokās, vai caur grāmatām, izzinošo literatūru, ceļojumu aprakstiem un kinofilmām. Daudzu Strēlnieku profesionālās nodarbes arī saistās ar ārzemju tēmu.

Strēlnieku zīmes pārstāvjos ir daudz optimisma, un patiesībā - nevienu ilgstoši noskumušu vai dvēseles skumju pārņemtu Strēlnieku man nemaz nav gadījies sastapt. Viņi sevī rod tik daudz pozitīvisma, ka pietiek pašiem un pasaulei. «Par ko tu uztraucies? Nav vērts! Tās ir muļķības!» sacīs Strēlnieks, un jūs padomāsiet - jā, tiešām, visdrīzāk viņam taisnība. Zināmā mērā Strēlniekus arī varam uzskatīt par šīs pasaules dzinējspēku. Ja vien viņi savu enerģiju liek lietā pareizā virzienā - var rasties dažādi jaunatklājumi, pētnieciskie panākumi, interesantas domas un idejas. Sliktāk, ja Strēlnieks īsti nezina, ko vēlas. Tad viņam uznāk pārdomu brīži, kas var ieilgt. Vēl viens no traucēkļiem - Strēlnieki reizēm mēdz būt paslinki un izklaidīgi. Strēlnieku zīmes pārstāvjus tradicionāli mēdz iedalīt divās kategorijās. Vieni ir šie viedie domātāji un praktiķi. Otrie - pasaules klejotāji, kam samērā grūti atrast savu īsto vietu. Viņus allaž dzen nemiers un brīvības alkas. Un tur nu neko nevar darīt. Strēlnieku ierobežot un ielikt kādos rāmīšos ir praktiski neiespējami. Viņš mēģinās izrauties, un vēl uguņi nošķīdīs. Savās dusmās un piktumā Strēlnieki, kā jau Uguns stihijas pārstāvji, mēdz būt eksplozīvi un karstgalvīgi. Taču labā īpašība ir tā, ka viņi ilgi ļaunu prātu netur. Pateicoties dzīvespriekam un optimismam, Strēlnieki ir sabiedrībā mīlēti cilvēki.

Strēlnieki nereti paļaujas uz veiksmi un Likteņa aizsardzību - gan jau iziešu sausām kājām no visām nepatikšanām, gan jau viss kaut kā nokārtosies un atrisināsies... Šāds pārlieku liels optimisms kādreiz var arī iegāzt... Tomēr Strēlnieks pārsvarā, tāpat kā kaķis, «krīt uz ķepām». Viņš atrod izeju pat no šķietami neatrisināmām situācijām un strupceļiem. Valdošā planēta, lielais labdaris Jupiters, viņu sargā.

Strēlniekus netieši varētu pieskaitīt pie «redzīgajiem» cilvēkiem. Viņi ar kādu nezināmu maņu spēj prognozēt un nojaust notikumu attīstību. Ja arī viņi nav izmācījušies visaugstākajās skolās, viņos vienalga ir dzīves viedums. Tāpēc pie Strēlniekiem citi bieži nāk pēc padoma. Daudziem Strēlniekiem piemīt apbrīnojamas spējas atrisināt dažādas konfliktsituācijas. Viņu lēmumi un spriedumi būs taisnīgi.

Tāpat kā visā, arī mīlestībā Strēlniekiem nepieciešama zināma deva neatkarības un brīvības.

Strēlniekiem ir svarīgi iegūt jaunas, pozitīvi patīkamas izjūtas. Dzīves rutīna kļūst nomācoša, rada iekšējo nemieru vai spiež pie zemes.