©Publicitātes foto

Preses Nama demontāža

Uzsākti demontāžas darbi topošā Preses Nama kvartāla teritorijā. To ietvaros tiks nojaukta bijušā Preses nama tipogrāfijas ēka ar tai piegulošajām palīgēkām, kā arī daļēji tiks demontētas iekštelpu konstrukcijas Preses nama daudzstāvu ēkā.