\\Foto \\Rīgā
©SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Austrumu slimnīcā sāks darboties īpaši roboti

Aizvadītajā nedēļā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Latvijas Onkoloģijas centrs ir uzsākta ķīmijterapijas zāļu jaucējrobotu darbības funkcionalitātes testēšana un šobrīd jau ir veikti 80% no testēšanas apjoma, kas apliecina programmatūras un robotu iekārtu korektu darbību. Paralēli tiek īstenota arī personāla apmācība, lai iespējami ātrā laikā varētu sākt automatizētu ķīmijterapijas zāļu sagatavošanu onkoloģiskajiem pacientiem. Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: „Esam gandarīti, ka spējām rast kompromisu un vienoties ar uzņēmumu „Kiro Grifols" par pasākumiem, kas veicami, lai atrisinātu domstarpības un īsā laikā pabeigtu projekta ieviešanu. Šobrīd projekta pabeigšanai no uzņēmuma „Kiro Grifols" puses ir piesaistīti visi nepieciešamie resursi. Plānots, ka jau marta vidū varēsim uzsākt automatizētu zāļu sagatavošanas procesu. Definējot iekšējos procesus, liksim iekārtām strādāt, tādējādi pārejot no manuāla zāļu sagatavošanas procesa uz pilnībā automatizētu! Ietaupīsim ne tikai laiku un personāla resursus, bet arī nākotnes perspektīvā - nodrošināsim terapiju ātrākā laikā un lielākam pacientu skaitam." Iekārtu darbību pašlaik uzrauga spāņu uzņēmuma "Kiro Grifols" pārstāvji, kas piegādāja gan pašas iekārtas, gan arī izveidoja atbilstošu programmatūru, bez kuras ķīmijterapijas zāļu jaucēju robotu darbība nebija iespējama. Onkoloģisko preparātu šķaidīšanas bloka izveides galvenais mērķis ir paaugstināt drošību gan pacientiem, gan arī medicīnas personālam, kas ikdienā gatavo šos medikamentus. Šīs tehnoloģijas nodrošina ne tikai precīzu medikamentu sajaukšanas sistēmu, bet arī garantē augstus drošības standartus. Ķīmijterapijā izmantotie medikamenti ir toksiski, tāpēc robotizētas sistēmas nodrošinās aizsardzību arī medicīnas darbiniekiem, kuri šobrīd ikdienā veic šo darbu manuāli.