\\Foto \\Rīgā
©SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Pabeigti stacionāra "Gaiļezers" pirmā korpusa pārbūves un atjaunošanas darbi

Nepilnu 19 mēnešu laikā ir noslēdzies lielākā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra pārbūves process. Pacientiem, kuri ārstēsies kādā no atjaunotā korpusa nodaļām, būs nodrošināti mūsdienu prasībām atbilstoši ārstniecības apstākļi. Esošā projekta ietvaros tika atjaunota puse no stacionāra "Gaiļezers" ārstniecības nodaļām, bet pateicoties 2020.gada pavasarī Latvijas valdības un Veselības ministrijas atbalstam, ir piešķirts papildu finansējums arī otras puses stacionāra atjaunošanai. Šobrīd izsludināts publisks iepirkums tālāko būvdarbu veikšanai un paredzēts, ka pilnīga ārstniecības nodaļu atjaunošana stacionārā "Gaiļezers" tiks pabeigta 2022.gadā. Pēc stacionāra "Gaiļezers" atjaunošanas, piešķirtā finansējuma ietvaros tiks atjaunotas ārstniecības nodaļas ēkā Hipokrāta ielā 4, Rīgā. Šī gada 16.oktobrī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valde parakstīja gala pieņemšanas – nodošana aktu, bet Rīgas pilsētas būvvalde 2020.gada 25.septembrī sniedza pozitīvu atzinumu par izpildītajiem/veiktajiem būvdarbiem. Stacionāra „Gaiļezers" pirmā korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošanu, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu Nr.9.3.2.0/17/I/004, veica SIA "NewCom Construction". Būvuzraudzību nodrošināja SIA "Būvalts". Kopējās projektēšanas, būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas ir EUR 13 857 119 (ar PVN), tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi EUR 11 448 004, valsts budžeta līdzekļi EUR 1 212 142 un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzekļi EUR 1 196 973.