©conchagzaera/instagram

87 gadus veca omīte ar "Paint" programmu rada mākslas darbus