Sestdiena, 13.aprīlis

redeem Egils, Egīls, Nauris

arrow_right_alt Ekonomika \ Latvijā

Nenokavē! Jau pēc dažām stundām varēs iesniegt gada ienākumu deklarācijas

© Vladislavs Proškins/F64

Sākot ar 1. martu, iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Viss, kas jāzina, lai saņemtu atmaksu par pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ikviens cilvēks, par kura ienākumiem tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, skaidro Valsts ieņēmumu dienests.

Gada ienākumu deklarācijā iekļauj no iepriekšējiem trijiem gadiem atliktās attaisnoto izdevumu summas, tātad 2022. gada deklarācijā var iekļaut vēl no 2019. gada pārnestās attaisnoto izdevumu summas.

Tā kā līdz 2018. gadam attaisnotos izdevumus varēja pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem, ņemot vērā MK noteikumos noteikto, 2022. gada ienākumu deklarācijā varēs iekļaut arī no 2017. gada atlikušās attaisnoto izdevumu summas.

Lai saņemtu nodokļa atmaksu, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un tajā jāpievieno attaisnotos izdevumus apliecinoši maksājuma dokumenti (čeki, kvītis). Visa gada garumā šos dokumentus ērti pievienot iPhone tālruņos, izmantojot mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”.

Pārliecinies, vai tev deklarācija nav jāiesniedz obligāti.

Par kuriem izdevumiem var saņemt nodokļu atmaksu

Attaisnotos izdevumus, par kuriem var saņemt nodokļa atmaksu, nosaka MK noteikumi, un šie izdevumi ir:

 • medicīna,
 • zobārstniecība
 • augstākā izglītība,
 • kvalifikācijas celšana,
 • bērnu interešu izglītība,
 • ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma organizācijām un politiskajām partijām,
 • iemaksas privātajos pensiju fondos,
 • uzkrājošā dzīvības apdrošināšana.

Nodokli var atgūt arī par gada laikā nepiemērotajiem atvieglojumiem

Nodokļa atmaksu var saņemt arī par gada laikā nepiemērotiem nodokļa atvieglojumiem vai lielākas progresīvās likmes piemērošanas dēļ. Šīs atmaksas atgūšanai nav nepieciešams pievienot attaisnojuma dokumentus, pārrēķins tiek veikts automātiski no cilvēka deklarētajiem ieņēmumiem.

Cik lielu atmaksu var saņemt

Par attaisnotajiem izdevumiem

Ikviens cilvēks, kurš guvis ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no:

 • saviem attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem (arī politiskai partijai), kuru kopsumma nepārsniedz 50% no cilvēka gada apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro gada laikā, kā arī nevar pārsniegt konkrētajā gadā samaksāto nodokli;
 • savām iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas kopā nepārsniedz 10% no cilvēka gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā;
 • ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kuru kopsumma nepārsniedz 600 eiro gada laikā par katru ģimenes locekli.

! Ja attaisnotie izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) pārsniedz 600 eiro, tie vienalga jāpievieno deklarācijai - daļa, kas pārsniedz 600 eiro slieksni, tiks automātiski pārcelta uz nākamo trīs gadu deklarācijām.

Atmaksājamai summai nav apmēra ierobežojuma.

Cik ātri var saņemt atmaksu

Saskaņā ar likumu atmaksa VID ir jāveic trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas dienas, taču, ja deklarācija ir aizpildīta pareizi, parasti naudas atmaksa notiek krietni agrāk. Tas atkarīgs arī no kopējā iesniegto deklarāciju daudzuma attiecīgajā periodā.

Kad atmaksu var saņemt ģimenes locekļu vietā

Attaisnotos izdevumus par medicīnu, zobārstniecību, izglītību un bērnu interešu izglītību ir iespējams deklarēt arī par šādiem saviem ģimenes locekļiem:

 • vecāki, vecvecāki,
 • bērni, mazbērni,
 • laulātais,
 • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus) (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai),
 • nepilngadīgs brālis un māsa, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku (līdz pilngadības sasniegšanai vai kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai),
 • brālis un māsa ar 1. vai 2. grupas invaliditāti,
 • apgādībā esošu personu apgādājamie,
 • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

Par katru ģimenes locekli iespējams deklarēt (pievienot savā deklarācijā) attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecību līdz 600 eiro apmērā.

Iesniegšanas un labošanas termiņi

Brīvprātīgi deklarāciju par iepriekšējo gadu var sāk iesniegt no nākamā gada 1. marta.

Ja deklarācija ir jāiesniedz obligāti, tas jāizdara no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, tad deklarācija jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Deklarāciju var iesniegt un labot (pievienot papildu izdevumu čekus) vēl trīs gadus. Tā 2024. gada laikā var iesniegt deklarāciju ne tikai par 2023. gadu, bet arī iesniegt vai precizēt deklarāciju par 2022. gadu un 2021. gadu. Savukārt deklarāciju par 2020. gadu var iesniegt līdz 2024. gada 16. jūnijam.

Kā iesniegt deklarāciju EDS

Visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo lielākā daļa datu tajā jau automātiski ir iekļauti no valsts informācijas sistēmām un cilvēkam pašam tie nav jāievada.

Attaisnoto izdevumu čeku un kvīšu pievienošanai iPhone tālruņos izmanto mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”.

Par EDS lietotāju var kļūt jebkurš iedzīvotājs:

 • izmantojot Latvija.lv autentifikāciju (internetbanka, eID) vai drošu elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts Mobile). Lasīt vairāk
 • izmantojot VID piešķirtu lietotājvārdu un paroli. Lasīt vairāk