Nozaru vadošajos uzņēmumos algas kritums bijis niecīgs

 
©nra.lv

Aptaujājot nozaru vadošos uzņēmumus, konsultāciju kompānija Fontes secināja, ka darbiniekiem, kuri veic tādus pašus pienākumus kā pērn, mēneša pamatalga (bruto mēneša pamatalga, kas ir fiksēta darba līgumā) šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir samazinājusies vidēji par 1,1%, gada kopējā alga – vidēji par 1,4 procentiem.

Iepriekšējo 12 mēnešu laikā vairāk nekā pusē organizāciju (57 procentiem no pētījumā iesaistītā 241 uzņēmuma) darbinieku skaits ticis samazināts, taču šis samazinājums bijis mazāks nekā 2009. gadā.

"Šogad līdzīgi kā pērn ir vērojams arī algu pieaugums atsevišķās pozīcijās un darbinieku grupās, taču tas lielākoties ir balstīts uz vēlmi un nepieciešamību noturēt atslēgas cilvēkus un darbiniekus ar labāko sniegumu. Tas ir mīts, ka labus darbiniekus ir viegli atrast. Par pozitīvām izmaiņām darba tirgū liecina tas, ka šogad lielākā daļā organizāciju nekā pērn ir palielināts darbinieku skaits, taču kopējās tendences vēl uzrāda negatīvu dinamiku, kaut gan ar ievērojami zemāku samazinājumu," Neatkarīgajai teica Fontes grupas vecākā konsultante Inese Kamarūte.

Pētījuma dalībnieki – Latvijas uzņēmumu vadītāji – 2011. gadā prognozē nelielu atalgojuma pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu – vidēji par 1,7% mēneša pamatalgai un 2,1% gada kopējai algai. Atalgojums, pēc uzņēmuma vadītāju domām, sāks pieaugt straujāk ar 2012. gadu. Pēc viņu prognozēm pieaugums 2012. gadā varētu būt aptuveni 4 procenti.

"Daļa uzņēmumu vadītāju arī nākamgad paredz atalgojuma iesaldēšanu, taču šogad ir būtiski samazinājusies to organizāciju proporcija, kas prognozē atalgojuma turpmāku samazināšanos. Šobrīd organizāciju vadītāji neprognozē straujas izmaiņas atalgojumā, tomēr paredz pakāpenisku atalgojuma palielināšanos. Salīdzinot ar 2009. gadu, ir pieaudzis to vadītāju skaits, kuri uzskata, ka atalgojuma izmaiņu rezultātā uzlabosies darba devēja tēls un uzņēmuma rentabilitāte," minēja I. Kamarūte.

Lielākajā daļā organizāciju izmaiņas atalgojumā tiek veiktas, izvērtējot darbinieku sniegumu. 53% organizāciju tiek vērtēts darbinieku sniegums, kompetences un mērķu sasniegšana, bet 30% organizāciju kompetences netiek vērtētas, taču tiek vērtēts darbinieku sniegums un mērķu sasniegšana. Faktori, kas vismazāk ietekmē atalgojuma izmaiņas, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, ir arodbiedrību spiediens, cenu tuvināšanās ES līmenim un darbinieku emigrācijas risks.

Iepriekšējo 12 mēnešu laikā 56% organizāciju tikusi mainīta mēneša pamatalga, daļā organizāciju veiktas izmaiņas prēmiju shēmās (35%), labumu un atvieglojumu politikā (57%), kā arī izmaiņas pamatalgas un mainīgās atalgojuma daļas proporcijā (23%).

Pētījumā tika aptaujāti nozaru vadošie uzņēmumi – kopskaitā 241, kuros kopumā strādā vairāk nekā 50 000 darbinieku.