FKTK nosauc turpmākās darba prioritātes

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64 Photo Agency

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) turpmākā darba prioritātes finanšu noziegumu apkarošanas jomā būs uz risku izvērtējumu balstītas pieejas stiprināšana, pēc Finanšu darījumu darba grupas (FATF) pozitīvā Latvijas vērtējuma norādīja FKTK.

Tāpat FKTK prioritāte būs arī dažādi pasākumi, kuru mērķis būs sekmēt vienotu izpratni par normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas un sankciju piemērošanas jomā. "Esmu gandarīta, ka Latvijas institūciju darbs ir nesis tādu rezultātu, uz kuru visi cerējām. Taču darbs finanšu noziegumu apkarošanas jomā ir jāturpina, slīpējot izpratnes nianses un cenšoties panākt pēc iespējas vienotāku izpratni par normatīvo aktu piemērošanu," norādīja FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile.

Viņa skaidroja, ka problēmas, kuras ieskicē finanšu sektora pakalpojumu saņēmēji, skaidri parāda nepieciešamību stiprināt uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, taču priekšnoteikums šīs pieejas sekmīgai īstenošanai ir vienota izpratne par normatīvo aktu piemērošanu, kā arī spēja visām pusēm uzņemties atbildību. "Ceru, ka rokasgrāmatas izstrāde un intensīvs konsultāciju process būs rezultatīvs, un būs atspēriena punkts Latvijas finanšu sektora turpmākai attīstībai," pauda Purgaile.

Viņa norādīja, ka iepriekšējo gadu laikā FKTK nodrošinājusi vairākus pasākumus riska līmeņa mazināšanai: izstrādāts sektorālais riska novērtējums un, balstoties uz riska novērtējumu, bankām pieprasīts veikt konkrētus pasākumus riska līmeņa mazināšanai un to pārvaldībai, bankām izvirzīta prasība mainīt līdzšinējos uz ārvalstu klientu apkalpošanu un maksājumu pakalpojumiem vērstos biznesa modeļus, būtiski palielināts FKTK klātienes pārbaužu skaits.

Tāpat FKTK norādīja, ka 2018. un 2019.gadā piemēroti naudas sodi septiņām bankām, vienlaikus uzlikts pienākums pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas. FKTK arī veikusi virkni pasākumu uzraudzības stiprināšanai: ieviests informācijas tehnoloģiju risinājums, lai paaugstinātu NILLTF riska uzraudzības efektivitāti, kā arī efektīvāk analizētu naudas plūsmas un veiktu atbilstošus uz riskiem balstītus uzraudzības pasākumus; būtiski palielināts darbinieku skaits, kas strādā atbilstības kontroles jomā; pilnveidotas uzraudzības procedūras.

Tāpat FKTK īstenojusi būtiskus pasākumus banku iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanai: veiktas pārbaudes visās bankās, lai gūtu pārliecību, ka tās ir pilnveidojušas iekšējās kontroles sistēmas starptautisko sankciju jomā, veiktas pārbaudes par patiesā labuma guvēja identifikācijas un atbilstības pārbaudes izpratni, apkopotā labā prakse par patiesā labuma guvēja identifikācijas un atbilstības pārbaudēm nosūtīta bankām. Izstrādātas un apstiprinātas arī prasības neatkarīgo auditu veikšanai un pilnveidotas prasības klientu padziļinātajai izpētei, kā arī apstiprināti normatīvie akti, kuros noteiktas prasības starptautisko sankciju riska novērtējuma veikšanai un iekšējo kontroles sistēmu izveidei.

FKTK uzsver, ka tās veikto pasākumu rezultātā finanšu tirgus dalībnieku sektorā vērojams būtisks paaugstināta riska klientu kredīta apgrozījuma kritums, ievērojami samazinājies čaulu kompāniju skaits un finanšu tirgus dalībnieki ir pilnveidojuši savas iekšējās kontroles sistēmas.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka FATF lēmusi nepakļaut Latviju pastiprinātai uzraudzībai, tādējādi Latvija netiks iekļauta tā dēvētajā valstu "pelēkajā sarakstā".

Šonedēļ Parīzē notika FATF plenārsesija, kuras laikā tika lemts par Latvijas iekļaušanu valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā saucamajā "pelēkajā sarakstā".

FATF secinājusi, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu, tāpēc valsts netiks pakļauta pastiprinātai uzraudzībai jeb iekļaušanai tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā".

Ar šo lēmumu Latvija ir pirmā "Moneyval" pārraudzībā esošā dalībvalsts, kura sekmīgi izpildījusi visas FATF 40 rekomendācijas. "Moneyval" ir FATF asociētais biedrs.

Turpmāku Latvijas progresa uzraudzību saskaņā ar esošajām procedūrām veiks FATF reģionālā institūcija "Moneyval".