Sperts būtisks solis valsts mājokļu politikas īstenošanai dzīvē

© Foto: Ģirts Ozoliņš/MN

Pagājušo piektdien, 5. jūlijā, Valmierā tika svinīgi uzsākta pirmo divu zemas cenas energoefektīvu īres namu būvniecība ar kopumā 120 dzīvokļiem, kas iespējama pateicoties atbilstošai ES Atveseļošanas fonda programmai, kuru izveidojusi Ekonomikas ministrija un apsaimnieko valsts finanšu institūcija “Altum”. Ir milzu gandarījums par to, ka jau desmit gadus senā ideja par valsts atbalstu nekustamā īpašuma attīstītājiem jaunu īres namu celtniecībai beidzot ir piedzīvojusi savas praktiskās realizācijas uzsākšanu.

Mūsdienu dzīves prasībām atbilstoša mājokļa pieejamība ir viena no tagadējās Latvijas valdības, Ekonomikas ministrijas un arī manis kā ministra prioritātēm. Mājokļu nodrošinājums būtiski ietekmē tautsaimniecības izaugsmi un valsts labklājības celšanos, reģionu attīstību un cilvēku dzīves kvalitāti. Diemžēl padomju mantojums kombinācijā ar mērķtiecīgas valsts mājokļu politikas trūkumu daudzu gadu garumā, kā arī komercbanku nevēlēšanos pienācīgi kreditēt mājokļu tirgu, īpaši reģionos, ir radījis situāciju, kurā daudzām Latvijas ģimenēm moderns mājoklis ir nesasniedzams sapnis, bet uzņēmumiem izaugsmes iespējas ierobežo darbaspēka trūkums tuvākajā apkārtnē, jo potenciālajiem darbiniekiem gluži vienkārši nav kur dzīvot.

Statistika ir nepielūdzama - esošais dzīvojamais fonds strauji noveco, bet jauni projekti ir nepietiekamā apjomā - kopš neatkarības atgūšanas Latvijā ir uzbūvēti tikai 4,4% no kopējā dzīvokļu skaita daudzdzīvokļu ēkās, visu jaunuzbūvēto mājokļu skaitam sasniedzot tikai 7,6% no kopējā mājokļu skaita Latvijā. Aptuveni 70 % mājsaimniecību ir nepietiekami ienākumi un tās nevar atļauties mūsdienu dzīves labiekārtotības, būvniecības un energoefektivitātes standartu prasībām atbilstoša mājokļa būvniecību, iegādi vai īri par tirgus nosacījumiem. Turklāt daudzās pašvaldībās nemaz tīri fiziski nav ko iegādāties vai īrēt, vai arī dzīvojamais fonds ir pagalam novecojis. 2022. un 2023. gadā 80% no kredītiestāžu izsniegtajiem hipotekārajiem aizdevumiem tika izsniegti mājokļa iegādei Rīgā vai Pierīgā.

To labi apzinoties Ekonomikas ministrija izstrādāja un šī valdība pērnā gada novembrī pieņēma valsts mājokļu politikas pamatnostādnes līdz 2027. gadam, kurās paredzēti vairāki virzieni valsts intervencei mājokļu tirgus veicināšanai. Viens no tiem ir atbalsts kvalitatīvu un cenas ziņā pieejamu īres namu būvniecībai un attiecas galvenokārt uz vidusslāni - kvalificētiem darbiniekiem reģionos. Pilotprojekta veidā līdzīgu ideju jau 2018. gadā īstenoja Valmieras pašvaldība, par saviem līdzekļiem uzbūvējot divus īres namus. Neviens no dzīvokļiem tajos nestāv tukšs, bet paši nami saņēmuši arhitektūras un ilgtspējas balvas. Taču pašvaldībām bieži vien trūkst resursu šādu projektu īstenošanai un valsts atbalsts ir vitāli nepieciešams.

Jāteic, ka jau valdība 2022. gada novembrī apstiprināja spēkā esošo ES Atveseļošanas fonda atbalsta programmu nekustamā īpašuma attīstītājiem reģionos zemas īres maksas mājokļu būvniecībai. Diemžēl programma ilgstoši “neaizgāja”, tai atvēlētie 42 miljoni eiro “karājās gaisā”. Ekonomikas ministrijai nācās risināt divas būtiskas problēmas. Pirmkārt, smagās un ilgstošās sarunās ar Eiropas Komisiju izcīnīt būtisku sākotnēji 2020. gadā līdz ar Atveseļošanas fonda nosacījumu pieņemšanu paredzēto attiecināmo izmaksu palielinājumu, kas bija pilnīgi neatbilstošas mūsdienu cenu līmenim pēc kara Ukrainā, ģeopolitiskajām pārmaiņām un ļoti augstās inflācijas pēdējos gados. Otrkārt, bija jāpanāk arī atļauju speciāla “Altum” aizdevuma PVN izmaksu segšanai nekustamā īpašuma attīstītājiem ieviešanai ar ļoti zemu 0,69% likmi gadā, jo PVN izmaksas būtiski sadārdzināja īres namu projektu kopējās izmaksas, padarot tos tirgus dalībniekiem finansiāli neizdevīgus.

Šo, kā arī virknes citu sīkāku problēmu atrisināšana nu ir novedusi pie tā, ka pagājušajā nedēļā “Altum” programmas ietvaros beidzot tika svinīgi uzsākta pirmo divu īres namu būvniecība Valmierā. Tas gan nebūt nav vienīgais aktuālais projekts - uz šo brīdi ir noslēgti 3 aizdevumu līgumi par daudzdzīvokļu māju būvniecību Zemgalē ­- Jelgavā, Tukumā un Bauskā - un jau tuvākajā laikā arī tur sāksies celtniecības darbi. Kopā ar Valmieras projektu paredzēts uzbūvēt 318 dzīvokļus. Izvērtēšanā ir vēl 3 projekti par kopumā 138 dzīvokļu būvniecību, kā arī tiek gatavoti vēl vairāki aizdevumu pieteikumi citos reģionos. Pieredze rāda, ka vislielākais mājokļu trūkums ir reģionos ar pieaugošām un konkurētspējīgām nodarbinātības iespējām.

Nedaudz par programmas praktisko pusi. “Altum” atbalsta programmas būtiska priekšrocība ir tās pašfinansējošais mehānisms, kas nozīmē ka aizdevumu atmaksātais finansējums, kā arī daļa no īres maksām pēc aizdevuma atmaksas nonāks jaunveidojamajā “Altum” Mājokļu pieejamības fondā un tiks izmantota nākamo zemas īres maksas mājokļu būvniecībai, tādējādi radot risinājumu finansējuma pieejamībai ilgtermiņā. “Altum” ir tiesīgs piešķirt kapitāla atlaidi nekustamā īpašuma attīstītājam 25-30% apmērā aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai. Atbalsta programma paredz nosacījumus attiecībā uz īres maksu, mājsaimniecību ienākumu sliekšņiem, dzīvokļa platību u. c. Ja runājam par īres maksu lielumu, tad, piemēram, Valmieras projekta gadījumā šim gadam tā ir fiksēta 5,04 eiro apmērā par kvadrātmetru, kas ir ievērojami zemāka nekā īres maksa par atbilstošas kvalitātes dzīvokli tirgū.

Valmieras projekts ir tikai simbolisks starta šāviens valdības daudz lielākai iesaistei mājokļu pieejamības veicināšanai Latvijā. Jau iepriekš pieminētajās mājokļu politikas pamatnostādnēs kā mērķis ir izvirzīts ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaitu gadā palielināt no 2966 līdz 10 000. Ja runājam konkrēti par zemas īres maksas dzīvokļu programmu, svarīgs jautājums ir par jauna papildus finansējuma piesaisti, ko varētu risināt, piemēram, caur privātās publiskas partnerības projektiem.

Atliek tikai novēlēt veiksmi un labu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm jauno projektu īstenošanā, bet ģimenēm labu dzīvošanu jaunajās mājās!

Svarīgākais