Ceturtdiena, 30.maijs

redeem Lolita, Vitolds

arrow_right_alt Veselība

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs tiks samazināta dotācija par 1 680 280 eiro

© Pixabay

Veselības ministrija (VM) iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz 1,68 miljonu eiro pārdali starp ministrijas budžeta programmām.

Rīkojuma projekts paredz 2024.gadam ministrijas budžeta programmu vai apakšprogrammu robežās veikt apropriācijas pārdali no apakšprogrammas "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs", samazinot dotāciju par 1 680 280 eiro.

Paredzēts, ka 105 693 eiro tiks pārdalīti Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, 808 326 eiro - kapacitātes stiprināšanai Nacionālajā veselības dienestā (NVD), bet 766 261 eiro kapacitātes stiprināšanai VM.

VM skaidro, ka budžeta apakšprogrammas "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" mērķis ir nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

Budžeta apakšprogrammas "Medicīnas vēstures muzejs" mērķis ir saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.

Budžeta apakšprogrammas "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" mērķis ir īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.

Savukārt budžeta programmas "Nozaru vadība un politikas plānošana" mērķis ir nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu VM darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju, uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu. Tāpat tās mērķis ir sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību ES institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.