Kosmētiskās injekcijas nedrīkst veikt personas bez atbilstošas kvalifikācijas
 
©Pixabay

Veselības inspekcija (VI) atgādina, ka nekāda veida kosmētiskās injekcijas nedrīkst veikt personas bez atbilstošas izglītības un kvalifikācijas.

VI norādīja, ka mūsdienās skaistumkopšanas jomā strauji ienāk dažādas aparatūras un procedūras, kas veicina kosmetoloģijas un estētiskās medicīnas saplūšanu. Šī iemesla dēļ svarīgi, ka speciālists, kas veic skaistumkopšanas procedūras, ir ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, jo viņa darbība tiešā veidā skar cilvēka veselību un drošību.

Inspekcija atgādina, ka kosmētiskās injekcijas nedrīkst veikt personas, kas skaistumkopšanas jomā apguvušas tikai neformālus kursus, kas pēc Izglītības likuma ir ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība.

VI uzsver, ka pēc šādu kursu iziešanas netiek izsniegts dokuments, kas apliecina personas profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei atbilstoša amata ieņemšanu vai attiecīgā sertifikāta saņemšanu darbam privātpraksē. Šādos kursos personas arī neiegūst nepieciešamās cilvēka fizioloģijas, anatomijas zināšanas un citas attiecīgai profesijai un veselībai drošiem pakalpojumiem nepieciešamās prasmes, ko apgūst ārsti un arī kosmētiķi un skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā.

Inspekcija brīdina, ka neprofesionāli veiktas kosmētiskās injekcijas, tostarp bez atbilstošām zināšanām un kvalifikācijas, apdraud klienta veselību, piemēram, pakalpojuma sniedzējam procedūras laikā netīšām iedurot asinsvadā, kas apasiņo acs ābolu.

VI aicina iedzīvotājus izvēlēties kvalificētu speciālistu sniegtus skaistumkopšanas pakalpojumus un kosmētisko injekciju procedūras, kā arī pārliecināties, vai konkrētajam pakalpojumu sniedzējam ir atbilstoša izglītība skaistumkopšanas un kosmētisko injekciju procedūru veikšanai, iespējams VI reģistrēto ārstniecības personu reģistrā.