Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Politika

ZM: Meža nozares stratēģijas izstrādi kavē neskaidrības

© Ģirts Ozoliņš/MN

"Meža nozares attīstības stratēģijas 2030" izstrādi kavē neskaidrības un nenoteiktība Eiropas Savienības (ES) kopējā "Zaļā kursa" attīstībā, otrdien atbildes ziņojumā Saeimai skaidroja Zemkopības ministrija (ZM).

ZM atbildi sagatavojusi, pamatojoties uz Saeimas 2020.gada 17.septembra paziņojumu "Par 10 075 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par Latvijas mežu saglabāšanu" turpmāko virzību".

Saeima uzdeva izstrādāt politikas plānošanas dokumentu, aicinot tajā noteikt konkrētus mērķus un sasniedzamus rezultatīvos rādītājus bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, virzībā uz klimata neitralitāti un sabiedrības labklājības, tostarp darba vietu un rekreācijas iespēju, nodrošināšanā.

ZM jau iepriekš informatīvajā ziņojumā "Par mežu nozīmi Latvijā" 2021.gada valdības sēdē sniedza informāciju par plānoto meža nozares pamatnostādņu izstrādi periodam pēc 2020.gada.

Dokumenta mērķis ir pilnveidot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, īpašu uzmanību pievēršot meža ražības un pievienotās vērtības palielināšanai un zināšanu un prasmju attīstībai, kā arī par Saeimas paziņojumā minēto aspektu ietveršanu politikas plānošanas dokumentā.

Kā norāda ministrijā, tā sadarbībā ar meža nozares interešu grupu pārstāvjiem uzsāka politikas plānošanas dokumenta - "Meža nozares attīstības stratēģija 2030" projekta izstrādi. Vienlaikus ES iniciatīva kopīgai virzībai uz klimatneitrālu attīstību "ES Zaļais kurss" ir izvirzījusi jaunus mērķus ES kopējai attīstībai, kuru sasniegšanā mežu apsaimniekošanai un meža nozares ieguldījumam ir ievērojams potenciāls.

Ministrijā skaidro, ka stratēģijas izstrādi kavē neskaidrības un nenoteiktība ES kopējā "Zaļā kursa" attīstībā - jauni regulējumu priekšlikumi un jauno regulējumu ieviešana meža nozares attīstību ietekmējošajās politikās - kā bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, klimata pārmaiņu mazināšana, atjaunojamos resursos balstīta enerģētika.

Tāpat ZM skaidro, ka meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā konkrētu mērķu un sasniedzamo rezultatīvo rādītāju noteikšana ir saistīta ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildībā esošo informatīvo ziņojumu "Par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai", kurš vēl nav iesniegts Ministru kabinetā.

Arī meža nozares tālākās attīstības mērķi dabas aizsardzības jomā būs cieši saistīti arī ar ES Dabas atjaunošanas regulu, kura vēl nav pieņemta un tās projektā iekļautie mērķi vēl ir saskaņošanas procesā, uzsver ZM.

Vienlaikus ziņojumā teikts, ka virzībai uz klimatneitralitāti Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) sadarbībā ar ZM strādā pie informatīvā ziņojuma "Par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora virzību uz klimatneitralitāti", kuru plānots iesniegt Ministru kabinetā šī gada novembrī. Kā arī turpinās darbs pie Nacionālā enerģētikas un klimata plāna pilnveides, reaģējot uz ES kopējo emisiju samazināšanas mērķa pieaugumu 2030.gadā.

Ministrijā informē, ka stratēģijas izstrāde turpinās un aktīvs darbs kopīgi ar iesaistītajām pusēm tiks atsākts šī gada novembrī, meklējot risinājumus iespējami racionālākam meža nozares potenciāla ieguldījumam saistīto politiku mērķu sasniegšanā un saglabājot nozares ekonomisko dzīvotspēju un attīstības iespējas.