Valdība neatbalsta uz valsts pasākumiem ielūgto personu sarakstu publiskošanu

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64 Photo Agency

Ministru kabinets neatbalsta uz valsts pasākumiem ielūgto personu sarakstu publiskošanu, - šāda valdības nostāja pausta atbildē uz Valsts kontroles (VK) vēstuli premjeram Krišjānim Kariņam (JV), kuru sagatavoja Kultūras ministrija (KM).

Valsts kontrole aicināja premjeru sniegt viedokli par nepieciešamību noteikt atklātības prasības sarīkojumiem, kas tiek finansēti no nodokļu maksātāju naudas, proti, padarīt par pienākumu publisku finansējumu saņēmušam pasākuma rīkotājam publiskot ielūgto personu un institūciju sarakstu. Valsts kontrole vēstulē norādīja, ka sabiedrībā regulāri diskutē par valsts varas, pārvaldes iestāžu un valsts kapitālsabiedrību izsniegtajiem ielūgumiem uz dažādiem to organizētajiem pasākumiem.

Kā piemēru Valsts kontrole minēja Valsts prezidenta kancelejas izsūtītos ielūgumus uz jaunā Valsts prezidenta Egila Levita inaugurācijas pasākumu, kas notika 8.jūlijā. Savukārt 2018.gada beigās publiskajā telpā plaši apsprieda VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" izsniegtos ielūgumus jaunievēlētājiem deputātiem un ministriem uz koncertu "Mūsu Operai 100". Valsts kontrole vēstulē atzīmēja, ka šādas diskusijas ir bijušas saistītas arī ar Dziesmu un deju svētku ielūgumiem un Latvijas valsts simtgades sarīkojumiem.

Valsts kontroles ieskatā, jebkurai publiskā sektora institūcijai, kas saņem publisko finansējumu un to izmanto pasākumu rīkošanai, būtu arī atklāti jānorāda vai jāpublicē ielūgto personu vai institūciju saraksts. Šādas informācijas, kas jau ir pasākuma rīkotāju rīcībā, publiskošana neradītu arī papildu administratīvo slogu, vēstulē norāda Valsts kontrole, bet atbilstu labas pārvaldības principiem un veicinātu sabiedrības pārliecību par publisko līdzekļu izlietojumu un publiskās pārvaldes lēmumu atbilstību sabiedrības interesēm.

"Jautājums, visticamāk, atkal iegūs aktualitāti pēc gada gaidāmo Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros, par kuru organizēšanu ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija," rakstīja VK.

Sagatavotajā atbildē Valsts kontrolei valdība informē, ka Kultūras ministrija ir izskatījusi iespēju izstrādāt attiecīgo jautājumu regulējošu normatīvo aktu. KM secinājusi, ka jau spēkā esošie normatīvie akti nosaka kārtību, kādā regulējams jautājums par ielūgumu izsniegšanu uz nozīmīgiem kultūras pasākumiem. Tāpēc ministrija neatbalsta jauna ārējā normatīva akta izstrādi attiecībā uz ielūdzamo personu skaita un kategorijas noteikšanu.

Ministrija skaidroja, ka pasākumi ir daudzveidīgi, kā arī atšķiras to saturs, norādot, ka "pēc būtības nav iespējams visiem no valsts budžeta finansētiem pasākumiem izstrādāt vienotus nosacījumus".

Valdība atbildes vēstulē pauž viedokli, ka, publiskojot uz pasākumiem ielūgto personu sarakstu, pastāv risks pārkāpt Satversmes 96.pantā ietvertās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumu izpildi par personas datu tiesisku apstrādi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, valdība neatbalsta ielūgto personu sarakstu publiskošanu uz visiem pasākumiem, kas tiek finansēti no nodokļu maksātāju naudas, bet izvērtētu iespēju atbalstīt personu kategoriju saraksta publiskošanu uz noteiktā sarakstā iekļautiem nozīmīgiem pasākumiem, līdzīgi kā tas tika īstenots, organizējot XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkus.

Valdība vēstulē norādīja, ka saskaņā ar citiem likumiem, piemēram, Iesniegumu likumu vai Informācijas atklātības likumu, sabiedrībai jau tagad esot iespējas saņemt no iestādes to interesējošo informāciju.

 

Abonē