Rīgas domē veidos jaunu padomi, opozīcijai tajā vieta nebūšot

 
©Kaspars Krafts/F64

Rīgas dome šodien nolēma izveidot Pašvaldības stratēģijas ieviešanas padomi un apstiprināja tās nolikumu.

Viens no galvenajiem Pašvaldības stratēģijas ieviešanas padomes uzdevumiem ir akceptēt Rīgas attīstības programmas Rīcības plāna projektu un Investīciju plāna projektu, kā arī Pašvaldības konsolidētajā investīciju programmā iekļaujamo iestāžu investīciju projektu sarakstu.

Padome tostarp lems par prioritāri atbalstāmajiem projektiem, tādējādi veicinot pašvaldības budžeta sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem.

Ņemot vērā Pašvaldības Stratēģijas ieviešanas padomes nozīmi attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanas kartībā, tiek izstrādāti jauni Rīgas domes iekšējie noteikumi "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību".

Jaunie noteikumi paredzēs, ka Rīgas attīstības programmas Rīcības plāna projektu un Investīciju plāna projektu pirms virzīšanas uz Pilsētas attīstības komiteju akceptē Stratēģijas ieviešanas padome.

Padomē darbosies 12 locekļi ar balsstiesībām. To vadīs Rīgas domes priekšsēdētājs, tajā darbosies domes priekšsēdētāja vietnieki, pašvaldības izpilddirektors un komiteju vadītāji.

Padomē tiks iekļauts Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes deleģēts nevalstisko organizāciju pārstāvis.

Bez Rīgas attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna projektu akceptēšanas, padome akceptēs pašvaldības konsolidētajā investīciju programmā iekļaujamo iestāžu investīciju projektu sarakstu un lems par prioritāri atbalstāmajiem projektiem.

Padome varēs noteikt Investīciju plāna prioritāros atbalsta vai finansēšanas virzienus, kā arī lems par pašvaldības konceptuālo atbalstu citos ar pilsētas attīstību saistītajos jautājumos.

Pret šīs padomes izveidi asi iebilda opozīcijas pārstāvji, norādot, ka šī padome ir lieks veidojums un dublēs budžeta komisijas darbu. Turklāt šajā padomē neesot iekļauts neviens opozīcijas pārstāvis.

Kā norādīja "Saskaņas" pārstāve Anna Vladova, vienīgais iemesls, kādēļ šāda padome tiek veidota, visticamāk, esot tikai tas, ka koalīcijas pārstāvji savā starpā nespēj vienoties par prioritātēm, kam atvēlēt budžeta līdzekļus. Citādi šādai padomei vispār neesot nekādas jēgas.