Šķirošanas vietās var mainīt darba laiku

 
SAMAZINĀT KONTAKTU. Atkritumu šķirošanas un savākšanas laukumi arī jāpielāgo jaunajiem apstākļiem. Atkritumi tiek radīti vienmēr, un pašlaik epidemiologi rekomendē šķiroto atkritumu savākšanas laukumos konteinerus neaizslēgt, lai iedzīvotāji paši var tajos ievietot atvestos atkritumus un nevajadzētu lieku reizi satikties ar laukumu personālu ©Mārtiņš Zilgalvis/F64 Photo Agency

Valsts vides dienests (VVD) atgādina, ka ārkārtējās situācijas laikā atkritumu apsaimniekošanas operatoriem jāsniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi saskaņā ar noslēgto līgumu. Nekādas atkāpes no līguma vai attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem nav paredzētas.

No atkritumu radītājiem, proti, iedzīvotājiem, kā arī no apsaimniekotāja tiek prasīts, lai sadzīves atkritumu konteineri nebūtu pārpildīti un varētu aizvērt to vākus, lai atkritumi netiek izsvaidīti, kā arī - lai atkritumi tiek ievietoti maisos.

Īstenojot piesardzības pasākumus turpmākai Covid-19 izplatības ierobežošanai, var tikt mainīts šķiroto atkritumu savākšanas laukumu darba laiks. Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 788 Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām

šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem apmeklētājiem jābūt pieejamiem vismaz 20 stundu nedēļā, tajā skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien), kā arī vismaz vienu darba dienu līdz pulksten 19. Iepriekšminētie noteikumi jau paredz, ka sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgu preču atkritumu (izņemot visu veidu riepas) uzglabāšanai savākšanas laukumā vai šķirošanas un pārkraušanas stacijā (ja šķirošanas un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem) nodrošina aizslēdzamus konteinerus vai tvertnes vai aizslēdzamas telpas, kurās ievietot attiecīgā veida atkritumus.

Tomēr VVD aicina šķiroto atkritumu savākšanas laukumos ievērot šādas epidemiologu rekomendācijas:

ierobežot cilvēku skaitu, kas vienlaikus atrodas šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, lai samazinātu kontaktus klientu starpā;

nodrošināt pakalpojumu sniegšanu tā, lai darbiniekiem nav tieša kontakta ar klientiem (piemēram, lai iedzīvotāji paši var atvērt tiem vajadzīgos konteinerus);

pēc iespējas samazināt apmaiņu ar dokumentiem (tajā skaitā kuponu izsniegšanu vai apzīmogošanu iedzīvotājiem);

pārliecināties, vai laukumā esošās norādes ir atbilstošas un saprotamas, tādējādi saīsinot laiku, ko klienti pavada šķirošanas laukumā.