Maksu par ūdeni vēl nepaaugstina; grib, lai par ūdensapgādi būtu jāmaksā par 36,5% vairāk
 
©Ilze Zvēra/F64

Pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens (RŪ) pagājušā gada oktobrī iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kurā paredzēts palielināt maksu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan vēl nesteidzas šo prasījumu apmierināt un pieprasījusi papildu argumentus.

Rīgas ūdens projektā paredzēts, ka par ūdensapgādi būtu jāmaksā par 36,5 procentiem vairāk, bet par kanalizācijas pakalpojumu - 18,5 procentus vairāk. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir pieprasījusi pašvaldības uzņēmumam papildu dokumentus, un tas nozīmē, ka jaunais ūdenssaimniecības tarifs nestāsies spēkā no šāgada 1. aprīļa, kā sākotnēji bija iecerēts.

Regulators atbildē Neatkarīgajai informē, ka RŪ iesniegtais tarifu projekta izvērtēšanas termiņš ir pagarināts, jo vēl nav saņemta visa tā pieprasītā informācija. Regulators vairākkārtīgi to ir pieprasījis, kā arī gaida pamatojumu, lai objektīvi izvērtētu tarifu projektā norādītās izmaksu pozīcijas. RŪ skaidro, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas ir saistītas ar dabas resursu nodokļa un citu nodokļu izmaksu pieaugumu, ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu samazināšanos un ekspluatācijas izmaksu pieaugumu. RŪ centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir paredzēti pilsētai ar iedzīvotāju skaitu ap vienu miljonu, kā arī daudz lielākam rūpniecības uzņēmumu skaitam, nekā pilsētā notiek ražošana pašlaik, tāpēc, samazinoties ūdens patēriņam, ietekme uz viena kubikmetra ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaksām ir būtiska. RŪ informē, ka inženiertīklā padotā ūdens apjoma samazināšanās par 13 procentiem ir izraisījusi ūdens ražošanas tarifa izmaksu pieaugumu par 9,5 procentiem, bet kopējais pieaugums ir 21,7 procenti. Turklāt pastāvīgās izmaksas (pamatlīdzekļu nolietojums, iekārtu uzturēšana), kas tiek iekļautas tarifā, arī ir palielinājušās un to pieaugums veido 33 procentus no kopējā izmaksu pieauguma.

Pašreizējais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs Rīgā ir spēkā kopš 2014. gada 1. jūlija.

Savukārt regulators secina, ka tarifu projektā un līdz šim saņemtajos informācijas pieprasījumos sniegtā informācija ir par atsevišķām izmaksu pozīcijām, tādām kā materiālu, iekārtu remontu un apkalpošanas, dūņu utilizācijas izmaksām. Šobrīd tiek vērtētas arī komersanta iesniegtās precizētās kapitāla un elektroenerģijas izmaksas. Regulators ir pieprasījis arī informāciju par faktiskajām izmaksām un pakalpojuma apjomiem 2017. gadā.

Regulators pieprasīto informāciju ir lūdzis RŪ iesniegt līdz 26. februārim, tādējādi nav iespēju, ka jaunie tarifi stātos spēkā līdz 1. aprīlim.

***

Rīgas ūdens iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts - tarifu palielinājums

Ūdensapgādes pakalpojums - 36,5%

Kanalizācijas pakalpojums - 18,5%

Atbilstoši SIA Rīgas ūdens aplēsēm, mājsaimniecības vidējais ūdens patēriņš mēnesī veido 5,93 m3

Pēc tarifu spēkā stāšanās mājsaimniecības vidējie izdevumi mēnesī par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pieaugs par 2,43 eiro

Avots: SIA Rīgas ūdens