No amatiem atbrīvos uzticību zaudējušos namu apsaimniekošanas uzņēmumu vadītājus

 

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (SC) uzdevis pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzēvičam (LPP/LC), balstoties uz Valsts kontroles ziņojumā sniegtajiem secinājumiem, izvērtēt pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmumu vadītāju pieļautos pārkāpumus un vistuvākajā laikā pieņemt lēmumu atbrīvot no amata tos, kuri zaudējuši darba devēja uzticību.

N. Ušakovs Valsts kontroles ziņojumā minētos pārkāpumus izvērtēt uzdos arī Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejai un Mājokļu un vides komitejai.

Šīm komitejām arī jāsagatavo priekšlikumi pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmumu darba uzlabošanai.

"Birokrātijas samazināšana un korupcijas novēršana ir viena no šā sasaukuma darba prioritātēm. Gan Valsts kontroles ziņojums, gan arī sūdzības, ko Rīgas dome regulāri saņem no iedzīvotājiem, liecina, ka namu apsaimniekošanas sistēmā pastāv gan korupcija, gan slikta darba organizācija, gan lieka birokrātija," uzsver Rīgas mērs.

Ušakovs arī sola, ka, beidzoties nākamajai apkures sezonai, Rīgas dome nekavējoties realizēs namu apsaimniekošanas uzņēmumu reorganizāciju.

Kā jau ziņots, Rīgas pašvaldība nav nodrošinājusi privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, revīzijā secinājusi Valsts kontrole.

"Valsts kontroles atzinums tikai apstiprina viedokli, kāds bija izveidojies par namu apsaimniekošanas uzņēmumu darbību, klausoties iedzīvotāju sūdzības un vērtējot šo uzņēmumu darbību," šādu Rīgas mēra Nila Ušakova (SC) viedokli aģentūrai LETA pauda pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Laila Ivāna.

"Protams, ka šie dati ir jāizmanto un jāanalizē. Jau iecerēta visas namu apsaimniekošanas sistēmas reorganizācija, kam vajadzētu sniegt risinājumu visām minētajām problēmām," norāda Ušakovs.

Valsts kontroles atzinums tuvākajā laikā tiks izvērtēts apsaimniekošanas uzņēmumu akcionāru sapulcēs. Tiks vērtētas gan sistēmiskās, gan individuālās kļūdas, norādīja Vidauskis.

Secināts, ka Rīgas pašvaldības noslēgtie līgumi, kas paredz privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas funkcijas deleģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībām, neatbilst normatīvo aktu prasībām un ļauj pienācīgi nepildīt apsaimniekošanas uzdevumus.

Revīzijā pārbaudītie līgumi neparedz regulāru pārskatu un ziņojumu sniegšanu, kā arī nenosaka apsaimniekošanas kvalitātes novērtējuma kritērijus. Turklāt pašvaldība nenodrošina precīzu apsaimniekojamo dzīvojamo māju uzskaiti.

Neparedzot peļņas daļu īres maksā par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu lietošanu, tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības, kas aizliedz pašvaldības mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā.

Revīzijā konstatēts, ka pašvaldība 2009.gadā ik mēnesi nesaņem īres maksas peļņas daļu 17 840 apmērā par 4595 pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu. Savukārt apsaimniekošanai izveidoto 15 kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļu un atbildīgo darbinieku atlīdzībai 2008.gadā izlietoti par 170 076 jeb par 40% vairāk, nekā būtu nepieciešams, ja katrā izpilddirekcijā apsaimniekošanu veiktu viena kapitālsabiedrība.

Valsts kontrole iesaka izvērtēt dzīvojamo māju apsaimniekošanai izveidoto pašvaldības kapitālsabiedrību skaita optimizācijas iespējas.