Attīstoša un droša vide visai ģimenei

 
©Ojārs Lūsis

Psiholoģijas zinātnē pieņemts uzskatīt, ka par agrīno bērnību sauc bērna attīstību no viena līdz trīs gadu vecumam. Šis periods ir ļoti būtisks, jo tieši šajā laikā sāk attīstīties bērna personības galvenās kvalitātes, piemēram, "es" koncepcija, pašvērtējums, saskarsmes prasmes, iemaņas un vēl citas. Daudzi mazuļi šajā vecumā sāk apmeklēt bērnudārzu, un viņu vecāki vēlas būt pārliecināti, ka savus bērnus atstāj drošās un zinošās rokās.

2009. gada 1. jūlijā durvis 22 bērniem vēra privātais bērnudārzs Ķiparu nams. Tā paša gada 1. novembrī, atsaucoties uz lielo pieprasījumu, notika paplašināšanās, un šobrīd iestādi apmeklē 44 mazie ikšķilieši. Savukārt septembrī bērnudārzā tiks uzņemtas jaunas grupiņas – mīļi gaidīti bērni no pusotra līdz pat septiņu gadu vecumam!

Ķiparu namā ir četras grupiņas, katrā no tām ne vairāk par 11 audzēkņiem – tas ir optimālais bērnu skaits, lai nevienam netrūktu pietiekamas uzmanības. Katrai grupiņai ir sava audzinātāja, par bērniem rūpējas arī gādīgas un mīļas auklītes. "Izvēloties darbiniekus, viens no noteicošajiem faktoriem bija augstākā pedagoģiskā pirmsskolas izglītība, kā arī konkrētā cilvēka vispusīgums. Mums nav speciāli jāpiesaista muzikālais pedagogs vai kāds cits speciālists, jo pašiem tāds ir tepat uz vietas. Audzinātājas pazīst bērnus, un, ja tiek gatavots kāds koncerts, zinām, ka priekšnesums būs noslīpēts un visnotaļ izdevies," stāsta bērnudārza direktore Sanda Reikmane.

Privātā pirmsskolas iestāde Ķiparu nams pārējo bērnudārzu vidū izceļas ar to, ka mācību un audzināšanas process notiek saskaņā ar visā pasaulē atzinību ieguvušās itāliešu pedagoģes Marijas Montesori izstrādāto metodi. Tās pamatā ir princips, ka bērns pats izdara izvēli sava uzdevuma veikšanai, un tas notiek pedagoga uzraudzībā. Kā skaidro S. Reikmane, šī metode dalās piecās grupās: praktiskās dzīves materiāls, sajūtu materiāls, valodas materiāls, matemātikas materiāls un kosmiskā audzināšana. Ar speciālu metodisko materiālu (viens vingrinājums maksā aptuveni 30 latu – aut.) un dažādu bērniem interesantu uzdevumu palīdzību tiek attīstītas viņu koncentrēšanās spējas, koordinācija un praktiskās dzīves prasmes. "Līdzko bērns jūtas patstāvīgs, respektīvi, viņš prot sevi apkalpot – paēst, apģērbties, pieaug viņa pārliecība par sevi un saviem spēkiem. Tas ir pamats, uz kura var notikt mazā cilvēka tālāka attīstība," ieguvumus no Montesori metodes izskaidro direktore. Viņa atklāj, ka pagaidām nepiepildīts sapnis, mērķis uz ko tiekties ir speciāla Montessori kabineta izveidošana Ikšķilē, lai sniegtu iespēju bērniņiem ar īpašām vajadzībām apmeklēt individuālas nodarbības.

Kopš šā gada janvāra Ķiparu nams ir viens no nedaudzajiem bērnudārziem mūsu valstī, kas iesaistījies Ekoskolu programmā, ko organizē Vides izglītības fonds – starptautiskās organizācijas FEE (Foundation for Environmental Education) pārstāvis Latvijā. FEE darbības mērķis ir veicināt ilgstspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. "Būtībā tas nozīmē, ka mācām bērniem zaļo domāšanu. Cenšamies izskaust plastmasas rotaļlietas, tās aizstājot ar pašdarinātām un no koka gatavotām mantiņām. Tāpat esam sākuši šķirot atkritumus," ar paveikto iepazīstina S. Reikmane. Ņemot vērā, ka šā gada projekta tēma ir mežs, kas ir iecienīta Ķiparu nama iemītnieku pastaigu vieta, Lielās talkas ietvaros 24. aprīlī bērnudārza kolektīvs kopā ar bērniem un viņu vecākiem arī kļūs par talciniekiem, jo "bērniem jau no mazotnes ir jāiemāca cieņa pret dzīvo dabu un to, ka nedrīkst mest zemē dažādus gružus".