Trešdiena, 4.oktobris

redeem Francis, Modra

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Smiltenes novadā likvidēs vairākas izglītības iestādes

© f64.lv, Romāns Kokšarovs

Pirms jaunā mācību gada Smiltenes novadā likvidēs un reorganizēs skolas Drustos, Bilskā, Trapenē un Launkalnē, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Beāte Putniņa.

Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē 31.maijā pieņemti vairāki lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju Smiltenes novadā līdz šā gada 31.augustam.

Pašvaldība skolu likvidāciju pamato ar nepieciešamību pašvaldības finanšu līdzekļus izmantot efektīvi, kā arī veidot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu. Vairāku skolu reorganizāciju paredz arī Smiltenes novada pašvaldības Izglītības stratēģija 2023.- 2028.gadam.

No 1.septembra Raunas pamatskolas Drustu pagasta mācību realizācijas vietā darbosies tikai bērnudārza grupas, kas atradīsies līdzšinējās pirmsskolas telpās, bet pamatizglītības programma no 1. līdz 6. klasei realizēšana Drustos tiks pārtraukta.

Bilskas pamatskolas reorganizācijas rezultātā izglītības iestāde no 1.septembra būs slēgta. Bilskas pamatskolas telpās darbosies bērnudārzs, par kuru atbildīgā būs Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis", bet pamatskolas programmu turpmāk būs iespēja apgūt Smiltenes vidusskolā.

Trapenes sākumskolu pievienos Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai, kā rezultātā skola beigs pastāvēt kā atsevišķa vienība. Līdzšinējo pirmsskolas un pamatizglītības programmu no 1.-3.klasei no 1.septembra joprojām īstenos Trapenes sākumskolas telpās.

Launkalnes sākumskola tiks pievienota Raunas pamatskolai un tajā īstenotās pirmsskolas un pamatizglītības programmas no 1.-3.klasei turpinās notikt līdzšinējās sākumskolas telpās Launkalnē. Pievienošanas rezultātā Launkalnes sākumskola beigs pastāvēt kā atsevišķa vienība.

Šā gada 27.aprīlī pašvaldības deputāti apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības Izglītības nozares attīstības stratēģiju 2023.-2028.gadam. Tā paredz izmaiņas skolu tīklā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu pirmsskolas, vispārējās, speciālās, profesionālās, interešu, profesionālās ievirzes izglītību, kas atbilst darba tirgus prasībām, veicina teritorijas ekonomisko un sociālo attīstību. Tāpat reformas rezultātā paredzēts pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.

Izglītības iestādēm ir dots uzdevums informēt izglītības iestāžu darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par plānotajam izmaiņām.