Trešdiena, 17.aprīlis

redeem Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Ozolnieku KSDU 2019. gads bija darbiem piesātināts

© Publicitātes foto

«Saredzu Ozolnieku novadam lielisku attīstības perspektīvu, pilnveidojot komunālās saimniecības un apsaimniekošanas jomas, uzlabojot komunikāciju ar iedzīvotājiem,» šā gada februārī stājoties SIA Ozolnieku KSDU valdes locekļa amatā, sacīja Nauris Bērziņš, kuru Neatkarīgā aicināja uz sarunu, lai uzzinātu, kas jau ir paveikts un kādi darbi ieplānoti tuvākā nākotnei, lai šo apņemšanos realizētu.

SIA Ozolnieku KSDU, kas ir Ozolnieku pašvaldības uzņēmums, sniedz plašu pakalpojumu klāstu visā Ozolnieku novadā, sākot no centralizētas siltumapgādes, dzeramā ūdens piegādes patērētājiem, kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārsūknēšanas un attīrīšanas līdz daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanai. Ozolnieku KSDU pārziņā ir arī novada apdzīvoto vietu ielu apgaismojuma apsaimniekošana. Savukārt sadarbībā ar Ozolnieku pašvaldības saimniecisko struktūru uzņēmums sniedz arī citus pakalpojumus, veicot gan inženiertehniskus, gan vienkārši saimnieciskus darbus visā novadā. Ozolnieku KSDU komandu veido vairāk nekā piecdesmit cilvēki, vasaras sezonas laikā piesaistot papildu darba rokas. Saimniecība plaša, darba daudz.

Ozolnieku KSDU valdes loceklis Nauris Bērziņš / Vladislavs Proškins/F64

Paveikts daudz

Kā nozīmīgākos darbus šogad N. Bērziņš nosauc vairākus. Pirmais - lai veicinātu energoefektivitāti Ozolnieku centralizētajā siltumapgādes pārvades un sadales sistēmā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā Centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Ozolniekos tika veikti maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūves darbi. «Gandrīz puskilometra garumā tika nomainīti maģistrālie cauruļvadi, pa kuriem nogādā siltumu daudzdzīvokļu mājām, iestādēm un uzņēmumiem,» norāda N. Bērziņš. Vispirms darbus veica Kastaņu un Parka ielas posmā no ievada dzīvojamā ēkā Kastaņu ielā 4 līdz dzīvojamai ēkai Parka ielā 1. Jūlijā būvdarbi turpinājās Meliorācijas ielas posmā no ievada dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 21 līdz ievadam dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 25. Augustā būvdarbi norisinājās Meliorācijas ielas posmā no krustojuma ar Kastaņu ielu līdz krustojumam ar Stadiona ielu. Izbūvētajos posmos veica arī labiekārtošanas darbus. «Ar šo projektu esam būtiski uzlabojuši siltumapgādes pakalpojumu, tā drošumu, samazinājām siltumenerģijas zudumu rekonstruētajos siltumtīklos.» Prognozētais siltumenerģijas ietaupījums ir aptuveni 12% jeb 216 MWh/gadā. «Izbūvētajos cauruļvados ir iebūvēta arī signalizācijas sistēma, kas bojājuma gadījumā precīzi ļauj noteikt tā atrašanās vietu. Vecajos cauruļvados šāda sistēma nebija un bojājumu varēja konstatēt vien tad, kad tas jau bija parādījies apkārtējā vidē. Minētais risinājums ļaus nekavējoties novērst radušās avārijas situācijas, tādējādi būtiski uzlabojot pakalpojuma drošību un nepārtrauktību.»

Otrs nozīmīgais projekts saistīts ar Ānes ciemu. Tur ar Ozolnieku pašvaldības finansējumu tika uzlabota ūdensapgādes infrastruktūra, tādējādi nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni. «Esam būtiski uzlabojuši dzeramā ūdens kvalitāti un nu redzam, ka tuvākie darbi Ānes ciemā saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu pilnveidi,» piebilst N. Bērziņš. «Ozolnieku novada pašvaldības uzdevumā esam uzsākuši īstenot ūdenssaimniecības attīstības projektu Garozas ciemā. Ir pabeigtas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras, un pašreiz tiek gatavots pieprasījums Valsts kasei finansējuma saņemšanai. Nākošā būvniecības sezona Garozas ciemam būs visai aktīva, atnesot būtiskus uzlabojumus ūdensapgādē un notekūdeņu savākšanā.»

Apjomīgs projekts

Patlaban notiek darbs pie iepirkuma procedūras projektā Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā. Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt mājsaimniecībām pieslēgšanas iespējas centralizētajām sistēmām.

Projekta gaitā plānota inženiertīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ielu segumu atjaunošana gandrīz 20 ielās Ozolniekos. N. Bērziņš stāsta, ka šogad daudz laika bija jāvelta tam, lai mājsaimniecību īpašnieki saskaņotu projektējamās tīklu pieslēguma vietas ar projektētāju. Būvdarbi notiks turpmākos trīs gadus. N. Bērziņš informē - izmaksas, lai pieslēgtos sistēmai, mājsaimniecībām jāsedz pašām, taču pirmajiem interesentiem pašvaldība nāca pretī un sniedza savu finansiālo palīdzību. Vai šāda prakse tiks turpināta - N. Bērziņš uzskata, kas tas ir jautājums pašvaldības vadībai

«Gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas sakarā pašvaldībām nav atļauts ņemt aizdevumu, tāpēc daudzi projekti ir iepauzēti. Un šī pieslēgšanās centralizētajai sistēmai notiek tieši šīs pauzes laikā, tāpēc drošu atbildi uz šo jautājumu šobrīd nevaru sniegt. Es gan domāju, ka pašvaldība savu iespēju robežās turpinās atbalstīt savus iedzīvotājus un atradīs veidu, kā stimulēt mājsaimniecības pieslēgties kopējai sistēmai.»

Iedzīvotāji aktīvi renovē mājas

Nākamā gada darbu sarakstā ir arī palīdzība daudzdzīvokļu mājām sagatavoties dalībai Altum administrētajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. «Četru mūsu pārvaldīto māju iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi renovēt savu ēku. Divām mājām jau visi dokumenti ir nokārtoti, un pašreiz risinām projektu finansējuma jautājumus. Vēl vienā mājā dzīvokļu īpašnieku biedrība ir apņēmusies saviem spēkiem piedalīties Altum piedāvātajā māju siltināšanas programmā, kas arī mums ir interesanta pieredze,» informē N. Bērziņš. Starp citu, Ozolniekos reti kura daudzdzīvokļu māja nav veikusi energoefektivitātes pasākumus - vairums to jau ir izdarījušas. N. Bērziņš pieļauj, ka iedzīvotājus iesaistīties māju renovācijā mudina citu mājas iedzīvotāju pozitīvā pieredze un atziņas - samazinās rēķins par siltumu, pieaug mājas ilgmūžība, kā arī vērtība. Protams, dzīvot vizuāli sakoptā mājā ir patīkamāk. «Redzam, ka renovēto māju iedzīvotāji vēlāk vēlas uzsākt apkures sezonu un ātrāk to beigt - tas ir ietaupījums šo māju iedzīvotāju maciņiem,» secina Ozolnieku KSDU vadītājs, piebilstot, ka arī šogad apkures sezona sākusies bez aizķeršanās tiem patērētājiem, kuri laikus pieteica šo pakalpojumu. Neliela iedzīvotāju kurnēšana bija vērojama vienīgi sakarā ar apkures pieslēgšanas ātrumu vēlāk. «Katrs no mums grib, lai pasūtījuma izpilde notiktu tūlīt un nekavējoties. Tomēr, ja visi apkures tīklam pieslēgtie vienlaikus izsaka vēlēšanos uzsākt apkures sezonu, tad līdzīgi kā automašīnām ar ziemas riepu nomaiņu pie pirmajiem saliem, arī pieslēdzot apkuri, izveidojas neliela rinda.»

Pārmaiņas siltuma ražošanas, pārvades un sadales sistēmā

Ozolniekos ir pieejami divi apkures veidi - šķelda un gāze, citās apsaimniekotajās vietās kurina tikai ar gāzi. Līdz šim Ozolnieku novadā bija vienots apkures tarifs par siltumenerģiju visos novada centralizēti apkurināmajos ciemos. «Pašreiz, sniedzot pamatotus paskaidrojumus pašvaldības vadībai un deputātiem un saņemot atbilstošu uzdevumu, esam izstrādājuši katrai no trīs centralizēti apkurināmajām vietām savu siltuma tarifa projektu. Projekts ir jau iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, kas Ozolniekos 17. decembrī rīko tikšanos ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu projektos paredzētās izmaiņas.»

Vienlaikus Ozolnieku KSDU iegulda lielu darbu, lai ieviestu papildu automātiskās vadības sistēmu Ozolnieku katlumājās, kas jau tuvākajā laikā ļautu samazināt siltumapgādes pakalpojuma pārtraukuma risku patērētājiem visos siltumtrases posmos līdz minimumam.

Komunikācija ar iedzīvotājiem

Māju pārvaldīšanas nozare ir viena no darbietilpīgākajām. Lai komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem būtu iespējami pilnīgāka, pārvaldniekam ir ļoti daudz laika jāvelta sarakstei ar viņiem vai bieži jāsasauc īpašnieku sapulces. Abi šie saziņas veidi ir resursu un laika ietilpīgi. Dzīvokļu īpašnieki, tāpat kā pārvaldnieks, pa dienu atrodas darbā un pulcēties kopsapulcēs, atgriezušies no darba, īsti nevēlas. Pārvaldniekam, protams, šis ir darba jautājums, un - ja vajag, tad jādara. Tomēr labāk ir visas darba lietas nokārtot darba laikā un brīvo laiku veltīt atpūtai. N. Bērziņš norāda, ka, risinot šo problēmu, kā arī komunikācijā ar dzīvokļu īpašniekiem un iedzīvotājiem ļoti palīdz mājas vecāko institūcija - tieši viņi ir vidutāji starp Ozolnieku KSDU un iedzīvotājiem, un, apmainoties ar vajadzīgo informāciju, darbus var saplānot, tie rit raitāk. Arī dzīvokļu īpašnieki ārpus pārvaldnieka noteiktā darba laika vienmēr pie mājas vecākā var painteresēties par aktualitātēm un nodot viņam savas vēlmes. Mājas vecākais noteikti zinās, ko darīt tālāk, un informēs pārvaldnieku. «Pilnvērtīga komunikācija ļauj mums uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti,» uzsver N. Bērziņš.