Garkalnes domes priekšsēdētājam jāsniedz paskaidrojumi VARAM

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64 Photo Agency

Garkalnes domes priekšsēdētājam Mārtiņam Gunāram Bauzem-Krastiņam (LZS) nedēļas laikā jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) paskaidrojumi par Valsts kontroles (VK) veiktajā pārbaudē atklātajiem pārkāpumiem.

Kā aģentūru LETA informēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP!) pārstāve Agnese Vārpiņa, VARAM ir iepazinusies ar VK ziņojumu par Garkalnes domes darbu, ka domes vadība ilgstošā laika periodā sistemātiski ir pārkāpusi pašvaldību darbību reglamentējošos likumus, kā arī domes vadība un deputāti nav ievērojuši pašu pieņemtos saistošos noteikumus.

"VK ziņojumā konstatētie dati, ka Garkalnes domē bez tiesiska pamata un neekonomiski kopsummā ir izlietoti vismaz 4,6 miljoni eiro, tai skaitā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām - 3,8 miljoni eiro, bet neekonomiski - 766 000 eiro, ir satraucoši," pauž VARAM.

Tas, ka pašvaldības vadība 2017.gadā un 2018.gadā kopumā ir faktiski iztērējusi par 3,4 miljoniem eiro vairāk nekā Garkalnes dome bija apstiprinājusi budžetā, liecina par vāju un nekontrolētu finanšu uzraudzību par budžeta līdzekļu izlietojumu, uzskata ministrijā.

VARAM arī vairākkārt no Garkalnes domes opozīcijas deputātiem ir saņēmusi sūdzības par domes vadības darbu, tai skaitā informācijas slēpšanu no deputātiem. Arī VK šo pārkāpumu ir konstatējusi ziņojumā, proti, dome neizziņo domes sēžu darba kārtības un nav publiskoti vismaz 16 domes lēmumi, kas, cita starpā, pieņemti par finansiāla atbalsta piešķiršanu, uzņemtajām ilgtermiņa saistībām un darbinieku algām.

Tāpat Garkalnes domes deputāti trīs gadu laikā, pieņemot lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, neesot ievērojuši pašu izdotos saistošos noteikumus, tādējādi samazinot pašvaldības budžeta ieņēmumus par 137 000 eiro.

Ministrija vērtēs, vai Garkalnes domes priekšsēdētājs, kurš reizē ir kapitāldaļu turētāja pārstāvis "Garkalnes ūdens", ir nodrošinājis efektīvu un ekonomisku kapitālsabiedrības darbības pārvaldību atbilstoši likumu prasībām.

Pūce norāda, ka VK ziņojums Garkalnes pašvaldībā atklāj likuma pārkāpumus dažādās pašvaldības atbildības jomās.

"Kā liecina ziņojums, pārkāpumi ir atkārtojušies sistemātiski, kas rada pamatotas bažas, vai pašvaldība pārstāv nodokļu maksātāju intereses. Ministrija steidzami pieprasa paskaidrojumus no Garkalnes pašvaldības, kā arī pieprasām nekavējoties mazināt visus iespējamos korupcijas riskus, uzlabot pārvaldību un īstenot pietiekamu kontroli pār savu budžetu un kapitālsabiedrībām, sekojot esošajai likumdošanai un VK ieteikumiem," pauž ministrs.

VARAM uzskata, ka domes priekšsēdētājs, iespējams, savā rīcībā ir pārkāpis likumu "Par pašvaldībām", likumu "Par pašvaldību budžetiem", Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

Pieprasījumu sniegt paskaidrojumus VARAM izsūtījusi šodien, kas nozīmē, ka domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc tam ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par, iespējams, pieļautajiem pārkāpumiem.

Ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas, atgādina VARAM.

Kā ziņots, Garkalnes novada pašvaldībā iedzīvotāju nodokļu nauda tiek tērēta bez pamatojuma un pat izšķērdīgi, pēc revīzijas secinājusi VK, kas pieļauj, ka šāda nesaimnieciska aina izveidojusies saistībā ar trūkumiem novada pārvaldībā.

Kā uzsver VK, revīzijā konstatētie fakti, kā arī pašvaldības pārstāvju rīcība un attieksme pret tiem ļaujot secināt, ka Garkalnes novada vadība savā darbībā nav ievērojusi labas pārvaldības principus - atklātību, vienlīdzību un tiesisko paļāvību, kā arī vairākos gadījumos pieļāvusi likuma normu pārkāpumus, par kuriem VK jau vērsusies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).

Garkalnes novada domes vadība VK pārmetumus neatzīst, sakot, ka tie ir nepamatoti un vairumā gadījum nav saprotams - kas tieši VK nav paticis.

Piemēram, pārmetums par nelietderīgi iztērētiem 3,4 miljoniem eiro esot saistīts ar aizņēmumu skolas būvniecībai.

2017.gadā dome esot nobalsojusi par kredīta ņemšanu astoņu miljonu eiro apmērā, pēc kā noslēgts arī līgums ar būvniekiem. "VK ieskatā, domei katru mēnesi vajadzējis lemt par kaut kādām budžeta izmaiņām," pauda vadība.

Vienlaikus dome norādījusi, ka ņems vērā visus VK priekšlikumus, kā arī sniegs VARAM nepieciešamos paskaidrojumus.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!